Εξ αποστάσεως πιστοποιημένα προγράμματα (Σεμινάρια), Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Πιστοποιημένα προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως μηνιαία πιστοποιημένα σεμινάρια

Σεμινάρια διάρκειας 1 μήνα (4 τρίωρα μαθήματα)
Μηνιαία πιστοποιημένα σεμινάρια - Εξ αποστάσεως
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

👨‍🏫 Με φυσικό ομιλητή (εισηγητή)
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
📖 Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Εγκληματολογίας

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Εγκληματολογίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μέθοδος Montessori - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο μηνιαίο σεμινάριο

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο: Μέθοδος Montessori

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Τουριστικά - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο μηνιαίο σεμινάριο

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Τουριστικών

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο διαδραστικό πιστοποιημένο σεμινάριο Ψυχολογίας

Μηνιαίο διαδραστικό πιστοποιημένο σεμινάριο Ψυχολογίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο: Αστρονομία και αστροφυσική

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο: Αστρονομία και αστροφυσική

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο: Γλώσσα προγραμματισμού: Python

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο: Γλώσσα προγραμματισμού: Python

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο: Γραμματέας διοίκησης

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο: Γραμματέας διοίκησης

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Δημιουργικής γραφής

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Δημιουργικής γραφής

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Διακόσμησης εσωτερικών χώρων

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας


⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Μηνιαίο πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό