Α. Πιστοποιημένα σεμινάρια ψυχολογίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Παιδοψυχολογίας


⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Ανάλυση παιδικού ιχνογραφήματος ζωγραφιάς - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος (ζωγραφιάς)

⌛ Διάρκεια: 6 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Εγκληματολογία και ψυχολογία - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Εγκληματολογία και ψυχολογία

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια ψυχολογίας

Ετήσιο διαδραστικό πρόγραμμα ψυχολογίας - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα - σεμινάριο

Ετήσιο διαδραστικό σεμινάριο Ψυχολογίας

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Life coaching - Επιμορφωτικό πρόγραμμα - σεμινάριο

Life Coaching

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Ετήσιο πρόγραμμα Ψυχοπαθολογίας - Επιμορφωτικό πρόγραμμα - Σεμινάριο

Ετήσιο σεμινάριο Ψυχοπαθολογίας

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Αναπτυξιακή ψυχολογία- Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Αναπτυξιακή Ψυχολογία


⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Αυτισμός: Κατανόηση, εκπαίδευση, παρεμβάσεις, οικογένεια - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Αυτισμός: Κατανόηση, εκπαίδευση, παρεμβάσεις, οικογένεια

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Κατάθλιψη και αυτοθεραπεία - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα - σεμινάριο

Κατάθλιψη και αυτοθεραπεία


⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Γ. Σεμινάρια ψυχολογίας 400 / 800 ωρών

Κρίσεις πανικού - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Κρίσεις πανικού

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Παιδική κακοποίηση - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 400 ή 800 ωρών

Παιδική κακοποίηση

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Δ. Σεμινάρια ψυχολογίας σύντομης διάρκειας

Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αναπτυξιακά στάδια στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Γνωριμία με τη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία: Βασικές έννοιες και σχολές

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Τι μας δημιουργεί άγχος στην εργασία και πως μπορούμε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά;

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την έννοια της ενσυναίσθησης;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες στη συμβουλευτική

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Η συμπεριφορά του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Βάζοντας τα όρια στο παιδί

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Παιδική κακοποίηση

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Ψυχολογία παιδιών 0-6 ετών

⌛ Διάρκεια: 27 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 24 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 60 €

Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αποτελεσματική συνεργασία και καλλιέργεια ομαδικής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Το στρες

⌛ Διάρκεια: 12 ώρες (30 λεπτά σε βιντεομάθημα και 11 ώρες και 30 λεπτά σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Κοινωνική ψυχολογία, προκατάληψη και ρατσισμός

⌛ Διάρκεια: 17 ώρες (2 ώρες σε βιντεομάθημα και 15 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 50 €

Σχέσεις ζευγαριών και συντροφικές σχέσεις

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Σχέσεις γονέων και παιδιών στην εφηβεία

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και ερευνητικές μέθοδοι

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Κοινωνική επιρροή και κοινωνική νόηση

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Οι απώλειες στη ζωή των παιδιών – Παιδικό πένθος

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παιδική και εφηβική κατάθλιψη

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Συμβουλευτική γονέων

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παιδικοί φόβοι – Παιδικές φοβίες

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 14 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 11 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά – Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στην παιδική και εφηβική ηλικία

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €