Α. Πιστοποιημένα σεμινάρια παιδαγωγικών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Παιδοψυχολογίας
⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος (ζωγραφιάς) - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος (ζωγραφιάς)⌛ Διάρκεια: 6 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια παιδαγωγικών

Το θεατρικό παιχνίδι και η μεθοδολογία διδασκαλίας του στα παιδιά - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Το θεατρικό παιχνίδι και η μεθοδολογία διδασκαλίας του στα παιδιά

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Η μουσικοκινητική αγωγή και η μεθοδολογία διδασκαλίας της στα παιδιά - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Η μουσικοκινητική αγωγή και η μεθοδολογία διδασκαλίας της στα παιδιά

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Νηπιαγωγική – Παιδαγωγική


⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες- Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Αυτισμός: Κατανόηση, εκπαίδευση, παρεμβάσεις, οικογένεια - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Αυτισμός: Κατανόηση, εκπαίδευση παρεμβάσεις, οικογένεια

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Γ. Σεμινάρια παιδαγωγικών 400 / 800 ωρών

Ειδική αγωγή - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Ειδική αγωγή

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Παιδική κακοποίηση - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 400 ή 800 ωρών

Παιδική κακοποίηση

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Δ. Σεμινάρια παιδαγωγικών σύντομης διάρκειας

Αναπτυξιακά στάδια στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Μέθοδοι διδασκαλίας

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Το δύσκολο παιδί μέσα στη σχολική τάξη: Οικοσυστημική προσέγγιση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διάσπαση ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα: Κλινική εικόνα και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Μαθησιακές δυσκολίες: Χαρακτηριστικά μαθητών και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Σχολείο για όλους: Συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες στη συμβουλευτική

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Κλινική εικόνα

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Η συμπεριφορά του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Χαρισματικοί μαθητές: Διαχείριση και προσεγγίσεις

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Βάζοντας τα όρια στο παιδί

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Το bullying (Σχολικός εκφοβισμός) και η αντιμετώπισή του

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο και στο σπίτι για μαθητές ειδικής αγωγής

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Προσαρμογή στη μάθηση και μαθησιακές δυσκολίες

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Παιδική κακοποίηση

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Διαταραχές λόγου και ομιλίας

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Νοητική αναπηρία

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα ή ξένη γλώσσα

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ψυχολογία παιδιών 0-6 ετών

⌛ Διάρκεια: 27 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 24 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 60 €

Μαθησιακές δυσκολίες

⌛ Διάρκεια: 24 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 21 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 60 €

Το υπερκινητικό παιδί

⌛ Διάρκεια: 12 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 9 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και γενετήσια συνιστώσα

⌛ Διάρκεια: 13 ώρες σε σημειώσεις
🏬 Τιμή: 45 €

Δυσλεξία: Η αξία της πρώιμης διάγνωσης

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (1 ώρα σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Σχέσεις γονέων και παιδιών στην εφηβεία

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Γλωσσική επεξεργασία

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και ερευνητικές μέθοδοι

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Προβλήματα γραπτού και προφορικού λόγου

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Οι απώλειες στη ζωή των παιδιών – Παιδικό πένθος

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παιδική και εφηβική κατάθλιψη

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Συμβουλευτική γονέων

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παιδικοί φόβοι – Παιδικές φοβίες

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Παιδική μετανάστευση

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Ερευνητική και διαπολιτισμική εκπαίδευση

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 14 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 11 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Η ηθική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές επιπτώσεις

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αυτισμός: Διάγνωση και παρέμβαση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Διαχείριση σχολικής τάξης παιδιών και εφήβων

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Εισαγωγή στην παιδοψυχολογία

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Ο ρόλος των γονέων: Τεχνικές σωστής διαπαιδαγώγησης

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Τρόποι εντοπισμού μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά – Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Αναπτυξιακές διαταραχές: Εισαγωγή στις έννοιες

⌛ Διάρκεια: 14 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 11 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στην παιδική και εφηβική ηλικία

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Σεξουαλική αγωγή στην παιδική ηλικία

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Συμπεριληπτική εκπαίδευση

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (1 ώρα σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €