Α. Πιστοποιημένα προγράμματα φιλολογίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Δημιουργικής γραφής - σεμινάριο

Πιστοποιημένο πρόγραμμα
Δημιουργικής γραφής

⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
🎁 ΔΩΡΟ της επιλογής σας

Β. Επιμορφωτικά προγράμματα φιλολογίας

Ελληνική Ιστορία: Από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα - σεμινάριο

Ελληνική Ιστορία: Από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
🎁 ΔΩΡΟ της επιλογής σας