Α. Πιστοποιημένα σεμινάρια φιλολογίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Δημιουργικής γραφής - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Δημιουργικής γραφής

⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια φιλολογίας

Βυζαντινή χιλιετία και Βυζαντινός πολιτισμός - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Βυζαντινή χιλιετία και Βυζαντινός πολιτισμός

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Ιστορία της φιλοσοφίας και αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Ιστορία της φιλοσοφίας και αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Ιστορική αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Σεμινάριο Ελληνικού πολιτισμού - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Σεμινάριο Ελληνικού πολιτισμού

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Σεμινάριο Αρχαίων Ελληνικών - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Σεμινάριο Αρχαίων Ελληνικών

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Σεμινάριο Αρχαιολογίας - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Σεμινάριο Αρχαιολογίας

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό