Τα μειωμένα δίδακτρα ισχύουν για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έως 23/5/22
Τα μειωμένα δίδακτρα ισχύουν για εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έως 23/5/22

Σεμινάρια σύντομης διάρκειας

Με βιντεομαθήματα και υποστηρικτικό υλικό
Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
☑️ Με άμεση έναρξη
📖 Επιμορφωτικό υλικό
🎁 Επιπλέον Δώρο
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης


Με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο της επιλογής σας, σας παρέχουμε:
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Μoodle)
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
💻 Μελέτη του επιμορφωτικού υλικού και των βιντεομαθημάτων σε μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν
🎁 Επιπλέον ΔΩΡΟ

1. Πώς μπορώ να ανταπεξέλθω στις προκλητικές ερωτήσεις της συνέντευξης για εργασία;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

2. Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

3. Τι πρέπει να σκεφτώ πριν γράψω ένα έγγραφο;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

4. Επαγγελματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

5. Αναπτυξιακά στάδια στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

6. Μέθοδοι διδασκαλίας

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

7. Το δύσκολο παιδί μέσα στη σχολική τάξη: Οικοσυστημική προσέγγιση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

8. Γνωριμία με τη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία: Βασικές έννοιες και σχολές

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

9. Διάσπαση ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα: Κλινική εικόνα και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

10. Μαθησιακές δυσκολίες: Χαρακτηριστικά μαθητών και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

11. Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

12. Οι χρονοκλέφτες και η διαχείρισή τους για αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

13. Πώς να κάνετε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

14. Τι μας δημιουργεί άγχος στην εργασία και πως μπορούμε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά;

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

15. Κατάθλιψη και στρες

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

16. Παιδιά και διαζύγιο

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

17. Άγχος, Στρες και Ψυχοσωματικές Διαταραχές

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

18. Σκεφτείτε όπως οι ψυχολόγοι

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

19. Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την έννοια της ενσυναίσθησης;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

20. Σχολείο για όλους: Συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

21. Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες στη συμβουλευτική

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

22. Διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Κλινική εικόνα

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

23. Η συμπεριφορά του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

24. Χαρισματικοί μαθητές: Διαχείριση και προσεγγίσεις

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

25. Βάζοντας τα όρια στο παιδί

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

26. Το bullying (Σχολικός εκφοβισμός) και η αντιμετώπισή του

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

27. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο και στο σπίτι για μαθητές ειδικής αγωγής

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

28. Προσαρμογή στη μάθηση και μαθησιακές δυσκολίες

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

29. Παιδική κακοποίηση

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

30. Διαταραχές λόγου και ομιλίας

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

31. Νοητική αναπηρία

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

32. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

33. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα ή ξένη γλώσσα

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

34. Ψυχολογία παιδιών 0-6 ετών

⌛ Διάρκεια: 27 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 24 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 60 €

35. Μαθησιακές δυσκολίες

⌛ Διάρκεια: 24 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 21 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 60 €

36. Το υπερκινητικό παιδί

⌛ Διάρκεια: 12 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 9 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

37. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

38. Οι διοικητικές λειτουργίες του Management

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

39. Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

40. Marketing

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

41. Παρακίνηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

42. Αποτελεσματική συνεργασία και καλλιέργεια ομαδικής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

43. Η διαχείριση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

44. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

45. Οργανωσιακή κουλτούρα και εισαγωγή καινοτομιών

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

46. Διοίκηση αλλαγών και ηγεσία

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

47. Διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και γενετήσια συνιστώσα

⌛ Διάρκεια: 13 ώρες σε σημειώσεις
🏬 Τιμή: 45 €

48. Βασικές αρχές Marketing και Digital Marketing

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες σε σημειώσεις
🏬 Τιμή: 45 €

49. Το στρες

⌛ Διάρκεια: 12 ώρες (30 λεπτά σε βιντεομάθημα και 11 ώρες και 30 λεπτά σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

50. Δυσλεξία: Η αξία της πρώιμης διάγνωσης

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (1 ώρα σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

51. Κοινωνική ψυχολογία, προκατάληψη και ρατσισμός

⌛ Διάρκεια: 17 ώρες (2 ώρες σε βιντεομάθημα και 15 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 50 €