Σεμινάρια σύντομης διάρκειας

Με βιντεομαθήματα και υποστηρικτικό υλικό
Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
Σεμινάρια σύντομης διάρκειας - Με βιντεομαθήματα και υποστηρικτικό υλικό
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
☑️ Με άμεση έναρξη
📖 Επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης


👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Μoodle)
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
💻 Μελέτη του επιμορφωτικού υλικού και των βιντεομαθημάτων σε μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν

Πώς μπορώ να ανταπεξέλθω στις προκλητικές ερωτήσεις της συνέντευξης για εργασία;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Τι πρέπει να σκεφτώ πριν γράψω ένα έγγραφο;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Επαγγελματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αναπτυξιακά στάδια στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Μέθοδοι διδασκαλίας

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Το δύσκολο παιδί μέσα στη σχολική τάξη: Οικοσυστημική προσέγγιση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Γνωριμία με τη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία: Βασικές έννοιες και σχολές

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διάσπαση ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα: Κλινική εικόνα και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Μαθησιακές δυσκολίες: Χαρακτηριστικά μαθητών και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Οι χρονοκλέφτες και η διαχείρισή τους για αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Πώς να κάνετε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Τι μας δημιουργεί άγχος στην εργασία και πως μπορούμε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά;

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την έννοια της ενσυναίσθησης;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Σχολείο για όλους: Συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες στη συμβουλευτική

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Κλινική εικόνα

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Η συμπεριφορά του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Χαρισματικοί μαθητές: Διαχείριση και προσεγγίσεις

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Βάζοντας τα όρια στο παιδί

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Το bullying (Σχολικός εκφοβισμός) και η αντιμετώπισή του

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο και στο σπίτι για μαθητές ειδικής αγωγής

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Προσαρμογή στη μάθηση και μαθησιακές δυσκολίες

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Παιδική κακοποίηση

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Διαταραχές λόγου και ομιλίας

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Νοητική αναπηρία

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα ή ξένη γλώσσα

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ψυχολογία παιδιών 0-6 ετών

⌛ Διάρκεια: 27 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 24 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 60 €

Μαθησιακές δυσκολίες

⌛ Διάρκεια: 24 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 21 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 60 €

Το υπερκινητικό παιδί

⌛ Διάρκεια: 12 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 9 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Οι διοικητικές λειτουργίες του Management

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Marketing

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παρακίνηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αποτελεσματική συνεργασία και καλλιέργεια ομαδικής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Η διαχείριση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Οργανωσιακή κουλτούρα και εισαγωγή καινοτομιών

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διοίκηση αλλαγών και ηγεσία

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και γενετήσια συνιστώσα

⌛ Διάρκεια: 13 ώρες σε σημειώσεις
🏬 Τιμή: 45 €

Βασικές αρχές Marketing και Digital Marketing

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες σε σημειώσεις
🏬 Τιμή: 45 €

Το στρες

⌛ Διάρκεια: 12 ώρες (30 λεπτά σε βιντεομάθημα και 11 ώρες και 30 λεπτά σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Δυσλεξία: Η αξία της πρώιμης διάγνωσης

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (1 ώρα σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Κοινωνική ψυχολογία, προκατάληψη και ρατσισμός

⌛ Διάρκεια: 17 ώρες (2 ώρες σε βιντεομάθημα και 15 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 50 €

Σχέσεις ζευγαριών και συντροφικές σχέσεις

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Σχέσεις γονέων και παιδιών στην εφηβεία

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Γλωσσική επεξεργασία

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και ερευνητικές μέθοδοι

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Προβλήματα γραπτού και προφορικού λόγου

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Κοινωνική επιρροή και κοινωνική νόηση

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Οι απώλειες στη ζωή των παιδιών – Παιδικό πένθος

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παιδική και εφηβική κατάθλιψη

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Συμβουλευτική γονέων

⌛ Διάρκεια: 8 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 5 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παιδικοί φόβοι – Παιδικές φοβίες

⌛ Διάρκεια: 5 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 2 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 35 €

Παιδική μετανάστευση

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Ερευνητική και διαπολιτισμική εκπαίδευση

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 14 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 11 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Η ηθική ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές επιπτώσεις

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αυτισμός: Διάγνωση και παρέμβαση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Διαχείριση σχολικής τάξης παιδιών και εφήβων

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Εισαγωγή στην παιδοψυχολογία

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Ο ρόλος των γονέων: Τεχνικές σωστής διαπαιδαγώγησης

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Τρόποι εντοπισμού μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά – Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Αναπτυξιακές διαταραχές: Εισαγωγή στις έννοιες

⌛ Διάρκεια: 14 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 11 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στην παιδική και εφηβική ηλικία

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Σεξουαλική αγωγή στην παιδική ηλικία

⌛ Διάρκεια: 4 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 1 ώρα σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 30 €

Συμπεριληπτική εκπαίδευση

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (1 ώρα σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €