Α. Πιστοποιημένα σεμινάρια Management – Marketing

Πιστοποιημένο πρόγραμμα: Γραμματέας διοίκησης - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Γραμματέας διοίκησης⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα: Υπεύθυνος υποδοχής ξενοδοχείου και εξυπηρέτησης πελατών - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Υπεύθυνος υποδοχής ξενοδοχείου και εξυπηρέτησης πελατών

⌛ Διάρκεια: 6 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια Management – Marketing

Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Γ. Σεμινάρια Management – Marketing 400 / 800 ωρών

Marketing - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Marketing

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Management επιχειρήσεων - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Management επιχειρήσεων

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Διοικητικό στέλεχος επιχείρησης - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Διοικητικό στέλεχος επιχείρησης

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Digital Marketing- Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Digital Marketing


👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Συνδυαστικό σεμινάριο: Management - Marketing - Ανθρώπινο δυναμικό - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 400 ή 800 ωρών

Συνδυαστικό σεμινάριο: Management – Marketing – Ανθρώπινο δυναμικό

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Δ. Σεμινάρια Management – Marketing σύντομης διάρκειας

Πώς μπορώ να ανταπεξέλθω στις προκλητικές ερωτήσεις της συνέντευξης για εργασία;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Τι πρέπει να σκεφτώ πριν γράψω ένα έγγραφο;

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Επαγγελματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Οι χρονοκλέφτες και η διαχείρισή τους για αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Πώς να κάνετε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Τι μας δημιουργεί άγχος στην εργασία και πως μπορούμε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά;

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Οι διοικητικές λειτουργίες του Management

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Marketing

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Παρακίνηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Αποτελεσματική συνεργασία και καλλιέργεια ομαδικής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Η διαχείριση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις

⌛ Διάρκεια: 11 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 8 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 7 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Οργανωσιακή κουλτούρα και εισαγωγή καινοτομιών

⌛ Διάρκεια: 7 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 4 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διοίκηση αλλαγών και ηγεσία

⌛ Διάρκεια: 9 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 6 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 45 €

Βασικές αρχές Marketing και Digital Marketing

⌛ Διάρκεια: 10 ώρες σε σημειώσεις
🏬 Τιμή: 45 €