Επιμορφωτικά σεμινάρια 400 ή 800 ωρών

Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

Επιμορφωτικά σεμινάρια 400 ή 800 ωρών - Εξ αποστάσεως

💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
📖 Επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης


👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση με χρήση πιστοποιημένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Μoodle)
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
💻 Μελέτη του επιμορφωτικού υλικού και των βιντεομαθημάτων σε μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν

Marketing - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Marketing

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Κρίσεις πανικού - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Κρίσεις πανικού

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Ειδική αγωγή - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Ειδική αγωγή

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Management επιχειρήσεων - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Management επιχειρήσεων

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Διοικητικό στέλεχος επιχείρησης - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Διοικητικό στέλεχος επιχείρησης


👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού


👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Digital Marketing- Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Digital Marketing


👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Παιδική κακοποίηση - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 400 ή 800 ωρών

Παιδική κακοποίηση


👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Συνδυαστικό σεμινάριο: Management - Marketing - Ανθρώπινο δυναμικό - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 400 ή 800 ωρών

Συνδυαστικό σεμινάριο: Management – Marketing – Ανθρώπινο δυναμικό

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό