Εξ αποστάσεως πιστοποιημένα προγράμματα (Σεμινάρια), Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Πιστοποιημένα προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως εξάωρα σεμινάρια

ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Εξ αποστάσεως εξάωρα σεμινάρια

✔️ με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και όχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
✔️ με εξ αποστάσεως ζωντανή (ή ετεροχρονισμένη) παρακολούθηση
✔️ με επιμορφωτικό υλικό
✔️ με Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης

Εξάωρο σεμινάριο Τουριστικών

Εξάωρο σεμινάριο Τουριστικών

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Εξάωρο σεμινάριο: Θετική Ψυχολογία

Εξάωρο σεμινάριο: Θετική ψυχολογία

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Εξάωρο σεμινάριο: Μέθοδος Μοντεσσόρι

Εξάωρο σεμινάριο: Μέθοδος Montessori

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

bullying Εξάωρο σεμινάριο: Σχολικός εκφοβισμός (Bullying): Πρόληψη και αντιμετώπιση

Εξάωρο σεμινάριο: Σχολικός εκφοβισμός (Bullying): Πρόληψη και αντιμετώπιση

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Εξάωρο σεμινάριο: Αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη

Εξάωρο σεμινάριο: Αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Εξάωρο σεμινάριο Ελληνικής Μυθολογίας

Εξάωρο σεμινάριο Ελληνικής μυθολογίας

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό