Α. Πιστοποιημένα σεμινάρια Τουριστικών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα: Υπεύθυνος υποδοχής ξενοδοχείου και εξυπηρέτησης πελατών - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Υπεύθυνος υποδοχής ξενοδοχείου και εξυπηρέτησης πελατών

⌛ Διάρκεια: 6 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια Τουριστικών

Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Εξάωρο σεμινάριο Τουριστικών

Εξάωρο σεμινάριο Τουριστικών

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό