Α. Πιστοποιημένα σεμινάρια υγείας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα: Πρώτες βοήθειες - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Πρώτες βοήθειες

⌛ Διάρκεια: 5 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια υγείας

Γενική και Ειδική Νοσηλευτική - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Γενική και Ειδική Νοσηλευτική

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς και ασθένειες - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς και ασθένειες

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Γ. Σεμινάρια υγείας 400 / 800 ωρών

Κρίσεις πανικού - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Κρίσεις πανικού

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Δ. Σεμινάρια υγείας σύντομης διάρκειας

Νοητική αναπηρία

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €

Διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και γενετήσια συνιστώσα

⌛ Διάρκεια: 13 ώρες σε σημειώσεις
🏬 Τιμή: 45 €

Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά

⌛ Διάρκεια: 6 ώρες (3 ώρες σε βιντεομάθημα και 3 ώρες σε σημειώσεις)
🏬 Τιμή: 40 €