Α. Επιμορφωτικά σεμινάρια Πληροφορικής

Web Expert: Σχεδιασμός και διαχείριση ιστοσελίδων - Digital Marketing - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα - σεμινάριο

Web Expert: Σχεδιασμός και διαχείριση ιστοσελίδων – Digital Marketing

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Γλώσσα προγραμματισμού: Python - Digital Marketing - Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα - σεμινάριο

Γλώσσα προγραμματισμού: Python

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Β. Σεμινάρια Πληροφορικής 400 / 800 ωρών

Digital Marketing- Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ή 800 ωρών

Digital Marketing

👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
📝 Πλούσιο επιμορφωτικό υλικό