Εξ αποστάσεως πιστοποιημένα προγράμματα (Σεμινάρια), Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Πιστοποιημένα προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως πιστοποιημένα σεμινάρια

Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
Πιστοποιημένα σεμινάρια κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εξ αποστάσεως πιστοποιημένα σεμινάρια. Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Πιστοποιημένα προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
👨‍🏫 Με φυσικό ομιλητή (εισηγητή)
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
📖 Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - QTL


🎓 Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και όχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
💻 Δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης των μαθημάτων όσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
✎ Δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις προκειμένου να λάβετε πιστοποιητικό με αξιολόγηση γνώσεων για την ενδυνάμωση του βιογραφικού σας στην αγορά εργασίας

Δημιουργική γραφή - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Δημιουργικής γραφής

⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Παιδοψυχολογία - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Παιδοψυχολογίας

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Γραμματέας διοίκησης - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Γραμματέας διοίκησης

⌛ Διάρκεια: 10 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Δραματοθεραπεία - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Δραματοθεραπείας
⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μουσική τεχνολογία, παραγωγή και ηχοληψία - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Πρώτες βοήθειες - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Πρώτες βοήθειες
⌛ Διάρκεια: 5 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος (ζωγραφιάς) - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Ανάλυσης παιδικού ιχνογραφήματος (ζωγραφιάς)


⌛ Διάρκεια: 6 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Υπεύθυνος υποδοχής ξενοδοχείου και εξυπηρέτησης πελατών - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Υπεύθυνος υποδοχής ξενοδοχείου και εξυπηρέτησης πελατών

⌛ Διάρκεια: 6 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μουσικοθεραπεία - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Μουσικοθεραπείας⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό