Εξ αποστάσεως πιστοποιημένα προγράμματα (Σεμινάρια), Mε την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Πιστοποιημένα προγράμματα κατά το πρότυπο QTL της ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως μηνιαία επιμορφωτικά σεμινάρια

Σεμινάρια διάρκειας 1 μήνα (4 τρίωρα μαθήματα)
Εξ αποστάσεως μηνιαία επιμορφωτικά σεμινάρια
👨‍🏫 Με φυσικό ομιλητή (εισηγητή)
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
📖 Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Μηνιαίο σεμινάριο: Life coaching

Μηνιαίο σεμινάριο: Life coaching

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Ανάλυσης θεατρικών έργων και σκηνοθεσίας

Μηνιαίο σεμινάριο Ανάλυσης θεατρικών έργων και σκηνοθεσίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Αρχαιολογίας

Μηνιαίο σεμινάριο Αρχαιολογίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο: Αυτισμός: Κατανόηση, εκπαίδευση, παρεμβάσεις, οικογένεια

Μηνιαίο σεμινάριο: Αυτισμός: Κατανόηση, εκπαίδευση, παρεμβάσεις, οικογένεια

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Γενικής και Ειδικής Νοσηλευτικής

Μηνιαίο σεμινάριο Ειδικής και Γενικής Νοσηλευτικής

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Δραματοθεραπείας

Μηνιαίο σεμινάριο Δραματοθεραπείας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Ελληνικής Μυθολογίας

Μηνιαίο σεμινάριο Ελληνικής Μυθολογίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο: Η τέχνη του μακιγιάζ

Μηνιαίο σεμινάριο: Η τέχνη του μακιγιάζ

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Θετικής Ψυχολογίας

Μηνιαίο σεμινάριο Θετικής Ψυχολογίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Μουσικοθεραπείας

Μηνιαίο σεμινάριο Μουσικοθεραπείας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Μηνιαίο σεμινάριο: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Ψυχοπαθολογίας

Μηνιαίο σεμινάριο Ψυχοπαθολογίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο: Νηπιαγωγική - Παιδαγωγική

Μηνιαίο σεμινάριο: Νηπιαγωγική – Παιδαγωγική

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο: Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων

Μηνιαίο σεμινάριο: Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Μηνιαίο σεμινάριο Σκηνοθεσίας

Μηνιαίο σεμινάριο Σκηνοθεσίας

⌛ Διάρκεια: 1 μήνας
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό