Τιμή: 1 €

ΤΡΙΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

TEST

TEST


ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Δώρο επιλογής για τους συμμετέχοντες
1 €

Το σεμινάριο διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών [πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)]