Πιστοποιημένο σεμινάριο: Γραμματέας διοίκησης

Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατά το πρότυπο QTL της
ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γραμματέας διοίκησης - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο σεμινάριο
👨‍🏫 Με φυσικό ομιλητή (εισηγητή)
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
📖 Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης


Το Πιστοποιημένο σεμινάριο: Γραμματέας διοίκησης διεξάγεται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ που είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι εξετάσεις (οι οποίες είναι προαιρετικές) διενεργούνται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

🎓 Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
🎓 Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και όχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
💻 Δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης των μαθημάτων όσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό


Το Πιστοποιημένο σεμινάριο: Γραμματέας διοίκησης απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο από 18 ετών και άνω καθώς και σε, ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε επιχειρήσεις, άνεργους, απόφοιτους Λυκείων, αποφοίτους ή φοιτητές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών που επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του Γραμματέα Διοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων.

• Τι είναι ο γραμματέας διοίκησης
• Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του γραμματέα διοίκησης
• Ποια προσόντα θα πρέπει να έχει ο γραμματέας διοίκησης
• Οριοθέτηση των καθηκόντων του τμήματος της γραμματείας
• Επαγγελματική δεοντολογία του γραμματέα διοίκησης
• Management και Marketing: σημαντικές έννοιες και αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων
• Η δομή της επιχείρησης και τα διοικητικά στελέχη

• Το management της γραμματείας
• Το marketing της γραμματείας: Τεχνικές πωλήσεων
• Η σημασία της γλώσσας του σώματος για τη θέση του γραμματέα διοίκησης: Αρχές και τεχνικές
• Ενδυματολογικός κώδικας (dress code)
• Αρχειοθετήσεις και ταξινόμηση εγγράφων
• Ταμείο: Έσοδα – Έξοδα
• Λογιστικός έλεγχος και χρήση λογιστικών προγραμμάτων
• Δελτίο αποστολής – Τιμολόγια – Αποδείξεις
• Συναλλαγές – Διαχείριση τραπεζών
• Παραγγελίες

• Αρμοδιότητες του προϊστάμενου διοίκησης
• Δομή και οργάνωση του τμήματος γραμματείας
• Έλεγχος
• Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση προβλημάτων
• Εμπιστευτικές πληροφορίες

• Η διαχείριση του χρόνου (Time management): Οι αρχές της διαχείρισης χρόνου
– Καθορισμός προτεραιοτήτων
– Αξιοποίηση και επένδυση χρόνου
– Διαχείριση της αναβλητικότητας
• Μεθοδολογία οργάνωσης εργασιών
– Επείγουσες εργασίες
– Αναθέσεις εργασιών
– Έλεγχος εργασιών
– Ομαδική εργασία και εργασία σε ομάδες
• Οριοθέτηση επειγόντων και σημαντικών εργασιών
• Καταμερισμός εργασιών στο τμήμα
• Διαχείριση εκκρεμοτήτων
• Ηλεκτρονικά εργαλεία
– Calendar
– Outlook
– Gmail
– Skype
– Hangouts

• Ορθογραφικός έλεγχος
• Αρχές συγγραφής κειμένων
• Λειτουργία μηχανών αναζήτησης
• Μεταφορά αρχείων με διαδικτυακό πρόγραμμα
• Ηλεκτρονικές υπογραφές
• Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης

• Επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας
• Επικοινωνία μέσω e-mail (ηλεκτρονική αλληλογραφία)
• Αρχές αποστολής και διαχείρισης e-mail
• Σύνταξη επιστολής
• Τηλεφωνική επικοινωνία
– Εισερχόμενες κλήσεις
– Εξερχόμενες κλήσεις
• Ραντεβού και συναντήσεις
• Δημόσιες σχέσεις
• Διαχείριση κρίσεων

• Τυπολογία πελατών
• Μέθοδοι επικοινωνίας με πελάτες
• Κατηγοριοποίηση των αιτημάτων των πελατών
• Το marketing υπηρεσιών
• Διαχείριση παραπόνων και τεχνικές διαπραγμάτευσης
• Συμπεριφορά και ψυχολογία πελατών
• Απομακρυσμένη βοήθεια πελατών με χρήση προγραμμάτων (anydesk, teamviewer κ.ά.)


Το Πιστοποιημένο σεμινάριο: Γραμματέας διοίκησης γίνεται 3 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα και έχει διάρκεια 10 μήνες (40 τρίωρα μαθήματα).


Το Πιστοποιημένο σεμινάριο: Γραμματέας διοίκησης ξεκινά με την ολοκλήρωση του χρονικού ορίου συμμετοχής (το οποίο αναγράφεται στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας) όπου κατόπιν κοινής συνεννοήσεως με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές ορίζονται οι μέρες και ώρες διεξαγωγής ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες.

💡 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να συνεχίσετε την παρακολούθηση του σεμιναρίου, δεν υποχρεούστε να πληρώσετε τους μήνες που δεν θα παρακολουθήσετε.


Εγγραφή:
Δωρεάν

Μηνιαία Δίδακτρα:
Μόλις 130 € / μήνα.
Ισχύουν επιπλέον εκπτώσεις:
• Για early entry
• Για προεξόφληση διδάκτρων
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε παρακάτω για να ενημερωθείτε!

💡 Η προσφορά ισχύει μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας για να προλάβετε!
💡 Η κράτηση της θέσης στην τιμή προσφοράς εξασφαλίζεται με την καταβολή του 1ου μήνα των διδάκτρων. Κάντε την πληρωμή του 1ου μήνα των διδάκτρων τώρα:


📜 1η επιλογή: Να λάβετε Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ (αποστέλλεται στο e-mail σας).

📜 2η επιλογή: Να συμμετάσχετε σε εξετάσεις αξιολόγησης (με ανταποδοτική χρέωση στα 150 € τα οποία σας επιστρέφονται ως δωροεπιταγή για να την εξαργυρώσετε σε ένα άλλο πιστοποιημένο σεμινάριο της επιλογής σας), προκειμένου να ενισχύσετε το βιογραφικό σας στην αγορά εργασίας και να λάβετε τα παρακάτω δύο αποδεικτικά (αποστέλλονται στο e-mail σας):
1. Πιστοποιητικό με αναλυτική βαθμολογία από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
2. Βεβαίωση αναγνωρισμένης πιστοποίησης επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
🏅 Οι σπουδαστές που αριστεύουν στις εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του βιογραφικού τους.

Εγγυήσεις ποιότητας σε όλα τα σεμινάρια μας

☑️ Χιλιάδες σπουδαστές σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, εμπιστεύονται σε εμάς την επιμόρφωσή τους και την ενδυνάμωση του βιογραφικού τους στην αγορά εργασίας.
☑️ Συνολικά περισσότεροι από 380.000 followers ακολουθούν τις σελίδες μας στα social media, αναδεικνύοντάς μας στην κορυφή της προτίμησης τους.
☑️ Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με κορυφαίους διδάσκοντες.
☑️ Άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός που διασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα streaming στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
☑️ Βεβαιώσεις από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς