Ψυχολόγοι, Παιδοψυχολόγοι και Ειδικοί Παιδαγωγοί


❗ Ζητούνται Ψυχολόγοι, Παιδοψυχολόγοι και Ειδικοί Παιδαγωγοί, για διδασκαλία σε σεμινάρια ανάλογης θεματολογίας. 

❗ Επειδή η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως (με e-learning), και σε πολλά από τα σεμινάρια δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εισηγητών, μπορούν οι εισηγητές να διδάσκουν από τον δικό τους χώρο.


Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να συμπληρώστε την φόρμα με τα πεδία που σας ζητάμε και πατήστε “Υποβολή” για να μας τη στείλετε.