Εκπαιδευτικό προσωπικό από κέντρο ξένων γλωσσών για εξ αποστάσεως διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες


❗ Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές / ενδιαφερόμενες εισηγήτριες θα πρέπει να έχουν άριστη και πιστοποιημένη γνώση του αντικειμένου τους


Περιγραφή εργασίας:

 • Εξ αποστάσεως διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών
 • Υποστήριξη σπουδαστών
 • Οργάνωση και εφαρμογή της διδακτέας ύλης στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια για την εμπρόθεσμη συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις στους διάφορους εξεταστικούς φορείς

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Άριστη γνώση αγγλικών και διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες
 • Εμπειρία στην προετοιμασία ενηλίκων σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων (Lower, Advanced, Proficiency)
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη ορθογραφία
 • Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία, στη διαχείριση κρίσεων, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στη διοίκηση/οργάνωση τμημάτων

Εκπαιδευτικό υλικό:

Για την υλοποίηση των μαθημάτων εκτός από τα βιβλία τα οποία θα πρέπει να προμηθευτούν οι σπουδαστές, θα χρειαστεί να διαθέτετε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει δικές σας πρωτότυπες σημειώσεις ή/και άλλο υλικό που έχετε αντλήσει από το διαδίκτυο για το οποίο όμως να επιτρέπεται ο διαμοιρασμός και η εμπορική του χρήση. Πιο αναλυτικά:

 • Σημειώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 σελίδες ανά επίπεδο. π.χ. 50 σελίδες για το Proficiency, 50 σελίδες για το Advanced, 50 σελίδες για το Lower.
 • ή/και Power Point
 • ή/και βιντεομαθήματα τα οποία να είναι πρωτότυπα (δηλαδή να τα έχετε δημιουργήσει εσείς)

Προϋπηρεσία:

Τουλάχιστον 3 έτη διδασκαλίας Αγγλικών σε κέντρα ξένων γλωσσών

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να συμπληρώστε την φόρμα με τα πεδία που σας ζητάμε και πατήστε “Υποβολή” για να μας τη στείλετε.