Πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας

Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατά το πρότυπο QTL της
ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

🎁 ΔΩΡΟ έκπληξη με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου!

Το πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους από 18 ετών και άνω, καθώς και σε γονείς ή μέλλοντες γονείς, νηπιαγωγούς, και γενικότερα παιδαγωγούς που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση παιδιών σχολικής ή/και προσχολικής ηλικίας.
👨‍🏫 Με φυσικό ομιλητή (εισηγητή)
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
📖 Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Κωδικός σεμιναρίου: 3.436


Το πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας διεξάγεται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ που είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι εξετάσεις (οι οποίες είναι προαιρετικές) διενεργούνται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

🎓 Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
🎓 Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και όχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
💻 Δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης των μαθημάτων όσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό


Το πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους από 18 ετών και άνω, καθώς και σε γονείς ή μέλλοντες γονείς, νηπιαγωγούς, και γενικότερα παιδαγωγούς που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση παιδιών σχολικής ή/και προσχολικής ηλικίας.


Η παρακολούθηση του πιστοποιημένου σεμιναρίου παιδοψυχολογίας μπορεί να προσφέρει πολύτιμα οφέλη σε έναν σπουδαστή, ανεξάρτητα από τον τομέα των σπουδών του. Η παιδοψυχολογία παρέχει βαθιά κατανόηση της ψυχικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Ο σπουδαστής μέσω του σεμιναρίου αποκτά σημαντικές γνώσεις για τα στάδια ανάπτυξης, τις τυπικές και άτυπες συμπεριφορές, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών. Ένα από τα κύρια οφέλη είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε επαγγελματικά πλαίσια, σε επαγγέλματα όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική εργασία, η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική. Η κατανόηση των ψυχολογικών αναγκών και των συμπεριφορικών προτύπων των παιδιών μπορεί να επιτρέψει στον σπουδαστή να παρέχει πιο στοχευμένη και αποτελεσματική υποστήριξη.

Επιπλέον, η συμμετοχή στο πιστοποιημένο σεμινάριο παιδοψυχολογίας καλλιεργεί σημαντικές δεξιότητες, όπως η παρατήρηση, η ανάλυση και η επίλυση προβλημάτων. Ο σπουδαστής διδάσκεται αποτελεσματικούς τρόπους να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την παιδική ανάπτυξη και συμπεριφορά, αναπτύσσοντας έτσι ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων.

Εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Μέσω της κατανόησης των ψυχικών διεργασιών των παιδιών, ο σπουδαστής θα βελτιώσει την ικανότητά του να αλληλεπιδρά με ευαισθησία και κατανόηση. Αυτές οι δεξιότητες είναι κρίσιμες για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά καθώς και για την ενίσχυση του βιογραφικού του σπουδαστή στην αγορά εργασίας.

• Η επιστήμη της ψυχολογίας
• Ο κλάδος της παιδοψυχολογίας
• Βασικές επιστημονικές αρχές της παιδοψυχολογίας
• Το παιδί ως προσωπικότητα
• Τα ψυχομετρικά εργαλεία της παιδοψυχολογίας

• Στάδια αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου (Jean Piaget)
– Το αισθησιο-κινητικό στάδιο
– Το στάδιο της προ-λογικής νόησης
– Το στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης
– Το στάδιο της λογικής σκέψης
• Άλλες θεωρίες ανάπτυξης
• Η βρεφική ηλικία
– Σωματική ανάπτυξη
– Ανάπτυξη της σκέψης (Γνωστική ανάπτυξη)
– Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
• Η προσχολική ηλικία
– Σωματική ανάπτυξη
– Ανάπτυξη της σκέψης (Γνωστική ανάπτυξη)
– Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
• Η σχολική ηλικία
– Σωματική ανάπτυξη
– Ανάπτυξη της σκέψης (Γνωστική ανάπτυξη)
– Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
• Στάδια ανάπτυξης του λόγου ανά ηλικία
– 0-6 μηνών
– 7-12 μηνών
– 13-18 μηνών
– 19-24 μηνών
– 2-3 ετών
– 3-4 ετών
– 5-7 ετών
• Ο ρόλος της κληρονομικότητας για την ανάπτυξη του παιδιού
• Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων για την ανάπτυξη του παιδιού: Η συμβολή των γονέων
• Οι γονεϊκές συμπεριφορές

• Τι είναι η προσωπικότητα;
• Η αρχή των ατομικών διαφορών των παιδιών
• Το ψυχοδυναμικό μοντέλο του S. Freud
– Δομικά στοιχεία της προσωπικότητας
• Ψυχοσεξουαλικά στάδια (S. Freud)
– Το σύμπλεγμα της Ηλέκτρας
– Το σύμπλεγμα του ευνουχισμού
• Η συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού
• Το μοντέλο του Erik Erikson
• Το ψυχικό τραύμα στα παιδιά: Επιπτώσεις και διαχείριση

• Νευροαναπτυξιακές διαταραχές
• Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού
• Η διαταραχή της παιδικής κατάθλιψης
• Η διαταραχή της διατροφής

• Το θεωρητικό μοντέλο του δεσμού
• Επιθετικότητα: Παράγοντες που την προκαλούν
• Οριοθέτηση του παιδιού: Μέθοδοι ελέγχου της επιθετικής συμπεριφοράς
• Άγχος: Εκδηλωτικές συμπεριφορές άγχους
– Πώς να αναγνωρίσετε το παιδικό άγχος
– Επιπτώσεις του άγχους στα παιδιά
– Το “άγχος του αποχωρισμού”
– Μέθοδοι παρέμβασης για την καταπολέμηση του άγχους
• Φόβος: Αναγνώριση και καταπολέμηση του φόβου του άγχους
• Η διαταραχή του ύπνου
• Η σημασία της καλλιέργειας κλίματος ασφάλειας από τους γονείς
• Η διαχείριση του πένθους από τα παιδιά

• Το κοινωνικό παιχνίδι και η ανάπτυξη του παιδιού (Mildred Parten)
• Το παιδικό ιχνογράφημα
– Μέθοδος ανάλυσης του παιδικού ιχνογραφήματος
– Πώς προσλαμβάνει το παιδί τον κόσμο;

• Η μάθηση: Θεωρίες μάθησης
• Η γραφή και η ανάγνωση
• Τα μαθηματικά
• Το σχολικό περιβάλλον
• Σχολικός εκφοβισμός (bullying)
• Τα επιθετικά παιδιά στο σχολείο
• Σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Η διαχείριση της ΔΕΠ-Υ

• Η δυναμική της οικογένειας
• Παιδί και διαζύγιο: Οι διαζευγμένοι γονείς
– Πώς το διαζύγιο επηρεάζει τα παιδιά: Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και η διαχείρισή τους
– Η διαχείριση της επικοινωνίας με το παιδί
• Η ηθικοκοινωνική καλλιέργεια και η οικογένεια
• Η σημασία της θετικής συνεργασίας παιδιών-γονέων: Πώς θα καλλιεργηθεί;
• Βάζοντας τα όρια
• Ο ρόλος της τιμωρίας
• Συμβουλευτική γονέων: Η σωστή στάση του γονέα απέναντι στο παιδί

Σημαντικό! Δεν απαιτούνται υποχρεωτικές εργασίες ή test κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.


Το πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας γίνεται 3 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα και έχει διάρκεια 12 μήνες (48 τρίωρα μαθήματα).


Το πιστοποιημένο σεμινάριο Παιδοψυχολογίας ξεκινά με την ολοκλήρωση του χρονικού ορίου συμμετοχής (το οποίο αναγράφεται στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας) όπου κατόπιν κοινής συνεννοήσεως με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές ορίζονται οι μέρες και ώρες διεξαγωγής ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες.

💡 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να συνεχίσετε την παρακολούθηση του σεμιναρίου, δεν υποχρεούστε να πληρώσετε τους μήνες που δεν θα παρακολουθήσετε.


Εγγραφή:
Δωρεάν

Μηνιαία Δίδακτρα:
Μόλις 130 € / μήνα | 🎁 ΔΩΡΟ έκπληξη με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου!
Ισχύουν επιπλέον εκπτώσεις:
• Για early entry
• Για προεξόφληση διδάκτρων
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε παρακάτω για να ενημερωθείτε!

💡 Η προσφορά ισχύει μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας για να προλάβετε!
💡 Η κράτηση της θέσης στην τιμή προσφοράς εξασφαλίζεται με την καταβολή του 1ου μήνα των διδάκτρων. Κάντε την πληρωμή του 1ου μήνα των διδάκτρων τώρα:


📜 1η επιλογή: Να λάβετε Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ (αποστέλλεται στο e-mail σας).

📜 2η επιλογή: Να συμμετάσχετε σε εξετάσεις αξιολόγησης (με ανταποδοτική χρέωση στα 350 € τα οποία σας επιστρέφονται ως δωροεπιταγή για να την εξαργυρώσετε σε ένα άλλο πιστοποιημένο σεμινάριο της επιλογής σας), προκειμένου να ενισχύσετε το βιογραφικό σας στην αγορά εργασίας και να λάβετε τα παρακάτω δύο αποδεικτικά (αποστέλλονται στο e-mail σας):
1. Πιστοποιητικό με αναλυτική βαθμολογία από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
2. Βεβαίωση αναγνωρισμένης πιστοποίησης επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
🏅 Οι σπουδαστές που αριστεύουν στις εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του βιογραφικού τους.

Καλέστε μας στο 2102205040 για περισσότερες πληροφορίες
ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κωδικός φόρμας: 3.436


Εγγυήσεις ποιότητας σε όλα τα σεμινάριά μας

☑️ Χιλιάδες σπουδαστές σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, εμπιστεύονται σε εμάς την επιμόρφωσή τους και την ενδυνάμωση του βιογραφικού τους στην αγορά εργασίας.
☑️ Συνολικά περισσότεροι από 380.000 followers ακολουθούν τις σελίδες μας στα social media, αναδεικνύοντάς μας στην κορυφή της προτίμησης τους.
☑️ Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με κορυφαίους διδάσκοντες.
☑️ Άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός που διασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα streaming στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
☑️ Βεβαιώσεις από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς

🎁 ΔΩΡΟ έκπληξη με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου!

Καλέστε μας τώρα στο 2102205040 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (που θα βρείτε κλείνοντας το παρόν popup)!