Μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T.: Τι είναι και γιατί είναι αποτελεσματική

Άρθρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
Η μέθοδος S.M.A.R.T. αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους καθορισμού στόχων. Η επίτευξη στόχων είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για την προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη. Ωστόσο, το σύστημα στοχοθεσίας που ακολουθούμε μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία.

Η μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T. αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους καθορισμού στόχων. Η επίτευξη στόχων είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για την προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη. Ωστόσο, το σύστημα στοχοθεσίας που ακολουθούμε μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Μια δημοφιλής και αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδος για τον καθορισμό στόχων είναι η μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T.. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, από το πεδίο του life coaching, του management έως και την οργανωσιακή κουλτούρα πολλών επιχειρήσεων αλλά και στην καθημερινότητα του κάθε ατόμου.

H μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T. αποτελεί ακρωνύμιο των ακόλουθων λέξεων:

Specific (Συγκεκριμένοι)
• Measurable (Μετρήσιμοι)
• Attainable (Εφικτοί)
• Relevant (Σχετικοί)
• T
imely (Χρονικά προσδιορισμένοι και περιορισμένοι)

Ας δούμε κάθε στοιχείο πιο αναλυτικά:

Specific (Συγκεκριμένοι)

Ένας στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος για να είναι αποτελεσματικός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τεθεί με την απαραίτητη σαφήνεια και να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε. Αντί για έναν γενικό στόχο όπως «Θέλω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση», ένας συγκεκριμένος στόχος θα ήταν «Θέλω να τρέχω 5 χιλιόμετρα χωρίς διακοπή σε τρεις μήνες».

Measurable (Μετρήσιμοι)

Οι μετρήσιμοι στόχοι σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να αξιολογείτε την πορεία σας προς τον τελικό σας στόχο. Για παράδειγμα, αντί να πείτε «Θέλω να πηγαίνω περισσότερο στο γυμναστήριο», μπορείτε να πείτε «Θέλω να πηγαίνω 3 φορές την εβδομάδα για τους επόμενους έξι μήνες».

Attainable (Εφικτοί)

Ένας στόχος πρέπει να είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη στοχοθεσία οφείλουμε να θέσουμε τους στόχους μας, αξιολογώντας τις καθημερινές συνθήκες της ζωής μας και να μην είμαστε υπέρμετρα φιλόδοξοι. Ένας στόχος όπως «Θέλω να πηγαίνω στο γυμναστήριο 7 φορές την εβδομάδα για έξι μήνες» μπορεί να μην είναι ρεαλιστικός για τους περισσότερους ανθρώπους κυρίως για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, θέτοντας τον στόχο «Θέλω να πηγαίνω στο γυμναστήριο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για τη χρονική περίοδο των έξι μηνών» ο στόχος μου αυτομάτως έχει γίνει πιο ρεαλιστικός και επιτεύξιμος.

Relevant (Σχετικοί)

Οι στόχοι σας πρέπει να είναι σχετικοί με τις φιλοδοξίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Ένας στόχος για να επιτευχθεί χρειάζεται από εσάς θέληση και να αποτελεί κινητήριος δύναμή σας το επιθυμητό αποτέλεσμα του στόχου. Για παράδειγμα, εάν για εσάς είναι σημαντικό να μπορείτε να ανεβαίνετε τις σκάλες χωρίς να λαχανιάζετε, ένας σχετικός στόχος θα μπορούσε να είναι «Θέλω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση σε διάστημα έξι μηνών». Θέτοντας τον συγκεκριμένο στόχο, τον έχετε ταυτίσει με την πρόθεσή σας, γεγονός που τον κάνει κατά πολύ πιο εφικτό καθώς θα σας ωθεί σε δράση.

Timely (Χρονικά προσδιορισμένοι και περιορισμένοι)

Κάθε στόχος πρέπει να έχει μια σαφή χρονική προθεσμία. Η ύπαρξη μιας χρονικής προθεσμίας δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος και σας βοηθά να διατηρείτε τη συγκέντρωσή σας. Για παράδειγμα, αντί να πείτε «Θέλω να έχω καλή φυσική κατάσταση», μπορείτε να πείτε «Θέλω να έχω καλή φυσική κατάσταση με το πέρας των έξι μηνών».

Γιατί η μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T. είναι αποτελεσματική;

1. Σαφήνεια και εστίαση

Η μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T. παρέχει σαφήνεια και εστίαση. Όταν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και σαφώς καθορισμένοι, είναι πιο εύκολο να καταλάβετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να τους επιτύχετε. Αυτό βοηθά στη μείωση της αβεβαιότητας και της σύγχυσης, δίνοντάς σας έναν σαφή δρόμο προς την επιτυχία.

2. Μετρήσιμη πρόοδος

Οι μετρήσιμοι στόχοι σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την πρόοδό σας. Αυτό είναι σημαντικό γιατί σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε πώς τα πηγαίνετε και να κάνετε προσαρμογές αν χρειαστεί. Η παρακολούθηση της προόδου αποτελεί θεμέλιο λίθο της επίτευξης των στόχων, καθώς σας γεμίζει με κίνητρα και ικανοποίηση στον δρόμο προς την εκπλήρωση των στόχων σας.

3. Ρεαλιστικές Προσδοκίες

Η μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T. αυτή προσεγγίζει τη στοχοθεσία με τέτοιο τρόπο που σας βοηθά να θέτετε ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι σας δεν είναι «άπιαστοι» αλλά απαιτούν από εσάς σχέδιο και δράση. Οι ρεαλιστικοί στόχοι σε κάθε πτυχή της ζωής σας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας.

4. Σχετικότητα

Οι σχετικοί στόχοι είναι σημαντικοί γιατί έχουν νόημα για εσάς και σας κάνουν ευτυχισμένους σκεπτόμενοι το τελικό και επιθυμητό αποτέλεσμα . Όταν οι στόχοι σας είναι ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες και τις φιλοδοξίες σας, είναι πιο πιθανό να αφιερώσετε τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται για να τους επιτύχετε. Αυτό βοηθά να παραμένετε προσηλωμένοι, πειθαρχημένοι και αποφασιστικοί.

5. Χρονικός παράγοντας

Η ύπαρξη μιας χρονικής προθεσμίας βοηθάει στην εγρήγορση και στο να αναλάβετε δράση για την επίτευξη ενός στόχου. Οι χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι σας δίνουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρόνου για να επιτύχετε τον στόχο σας, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την αναβλητικότητα και να παραμείνετε στον δρόμο της επίτευξης του στόχου.

Όπως αντιλαμβάνεστε η μέθοδος στοχοθεσίας S.M.A.R.T. αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια σας που περιμένει να το αξιοποιήσετε για την επίτευξη των στόχων σας.

Ξεκινήστε τώρα, καταγράψτε τους και σχεδιάστε το πλάνο σας. Καλή σας επιτυχία!

Προτεινόμενα σεμινάρια:

Εγγυήσεις ποιότητας σε όλα τα σεμινάριά μας

☑️ Χιλιάδες σπουδαστές σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, εμπιστεύονται σε εμάς την επιμόρφωσή τους και την ενδυνάμωση του βιογραφικού τους στην αγορά εργασίας.
☑️ Συνολικά περισσότεροι από 380.000 followers ακολουθούν τις σελίδες μας στα social media, αναδεικνύοντάς μας στην κορυφή της προτίμησης τους.
☑️ Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με κορυφαίους διδάσκοντες.
☑️ Άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός που διασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα streaming στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
☑️ Βεβαιώσεις από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς