Κατηγορία:

Εναλλακτικές θεραπείες

Α. Πιστοποιημένα προγράμματα Εναλλακτικών θεραπειών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας - σεμινάριο

Πιστοποιημένο πρόγραμμα:
Μουσικοθεραπείας
⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Δραματοθεραπείας - σεμινάριο

Πιστοποιημένο πρόγραμμα
Δραματοθεραπείας
⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα: Εναλλακτικές θεραπείες (Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία) - σεμινάριο

Πιστοποιημένο πρόγραμμα:
Εναλλακτικές θεραπείες (Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία)

⌛ Διάρκεια: 12 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό