Κατηγορία:

Εναλλακτικές θεραπείες

Α. Πιστοποιημένα σεμινάρια Εναλλακτικών θεραπειών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο:
Μουσικοθεραπείας
⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Δραματοθεραπείας - σεμινάριο

Πιστοποιημένο σεμινάριο
Δραματοθεραπείας
⌛ Διάρκεια: 14 μήνες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό