Πιστοποιημένο πρόγραμμα Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας

Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της
ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μουσική τεχνολογία, παραγωγή και ηχοληψία - Εξ αποστάσεως πιστοποιημένο πρόγραμμα - σεμινάριο
👨‍🏫 Με φυσικό ομιλητή (εισηγητή)
💻 Εξ αποστάσεως παρακολούθηση
📖 Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
🎓 Πιστοποιητικό επιμόρφωσης


Το Πιστοποιημένο πρόγραμμα Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας διεξάγεται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ που είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι εξετάσεις (οι οποίες είναι προαιρετικές) διενεργούνται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

🎓 Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
🎓 Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και όχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
👨‍🏫 Εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
💻 Δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης των μαθημάτων όσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε
📝 Δωρεάν πλούσιο επιμορφωτικό υλικό


Το Πιστοποιημένο πρόγραμμα Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται και είναι από 18 ετών και άνω.
Δεν απαιτούνται πρότερες γνώσεις μουσικής.

• Κύματα, θεωρία αναλογικού ήχου
• Χαρακτηριστικά κυματομορφής (πλάτος, μήκος, συχνότητα, φάση, αρμονικό περιεχόμενο)

• Ήχος και ηλεκτρική τάση – Transducers
• Μικρόφωνα – Είδη μικροφώνων
• Αρχή λειτουργίας των δυναμικών μικροφώνων
• Αρχή λειτουργίας πυκνωτικών μικροφώνων
• Χαρακτηριστικά μικροφώνων (ευαισθησία, γραμμικότητα, απόκριση συχνότητας, επίπεδα θορύβου, κλπ)
• Πολικά διαγράμματα
• Τυπικές χρήσεις μικροφώνων

• Κονσόλα ήχου: Περιγραφή και τρόποι χρήσης της
• Αρχιτεκτονική μιας κονσόλας και δομολόγηση σημάτων
• Περιγραφή του channel strip και του master section
• Auxiliaries, groups, metering
• Phantom Power
• Patchbay
• Η χρήση της κονσόλας στο studio

• Χαρακτηριστικά σημάτων γραμμής (LINE), μικροφώνων και οργάνων
• Ισορροπημένα και μη ισορροπημένα σήματα (balanced & unbalanced signals)
• Τύποι καλωδίων που χρησιμοποιούνται στον ήχο
• Πολυκαλώδια και stage boxes
• Βύσματα
• Οι καλωδιώσεις σε ένα στούντιο

• Εισαγωγή στις μαθηματικές συναρτήσεις (γραμμικές, εκθετικές, λογαριθμικές)
• Βασικές πληροφορίες για τον λογάριθμο
• Η μονάδα decibel
• Το decibel ως απόλυτη μονάδα μέτρησης
• Παρουσίαση των κυριότερων μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στον ήχο, βασισμένες σε dB

• Αρχή λειτουργίας ισοσταθμιστή
• Φίλτρα
• Είδη ισοσταθμιστών
• Ρυθμιστικά ενός ισοσταθμιστή
• Βασικοί τρόποι χρήσης

• Η δυναμική περιοχή
• Compressors
• Limiters
• Expanders, gates

• Κυριότερες μεταβλητές ενός reverb
• Είδη επεξεργαστών reverb
• Βασικοί τρόποι χρήσης

• Το δυαδικό σύστημα
• Θεωρία ψηφιακού ήχου
• Ψηφιοποίηση
• Sample rate & bit resolution

• Το πρωτόκολλο MIDI: ιστορικό και ανάπτυξη
• Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά του MIDI
• MIDI και μουσικά όργανα
• Χρήση του MIDI για την δημιουργία μουσικής
• MIDI controllers
• MIDI sequencing
• Συνδεσμολογία και συγχρονισμός εξωτερικών συσκευών MIDI με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

• Δομή και λειτουργία Η/Υ
• Κάρτες ήχου
• Παρουσίαση βασικών διατάξεων οργάνωσης δεδομένων αρχείων ψηφιακού ήχου (audio formats)
• Οργάνωση και σχεδιασμός ενός project studio ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένης παραγωγής

• Digital Audio Workstation (Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton)
• Βασική παραμετροποίηση της εφαρμογής
• Ηχογράφηση ψηφιακού ήχου
• MIDI programming και sequencing στην εφαρμογή
• Εισαγωγή στην τεχνολογία VST
• Παρουσίαση VST instruments
• Vst audio plug-ins
• Digital audio editing
• Vocal tuning
• VST mixer
• Signal routing

• Signal routing, εναλλακτικές μέθοδοι δρομολόγησης
• Headphone mixew από την κονσόλα και από το DAW
• Ρύθμιση στάθμης μικροφώνων και matching στο DAW
• Πολυκάναλη ηχογράφηση ενός ή περισσοτέρων οργάνων

• Εισαγωγή στην ενορχήστρωση της μοντέρνας μουσικής
• Κατασκευή drum patterns – groove elements
• Κατασκευή bass lines
• Rearrangement – Remixing

• Βασικές αρχές μίξης του ήχου
• Equalization
• Dynamics processing
• Τα εφέ και το reverb στη μίξη
• Συνδεσμολογία εφέ και επεξεργαστών σήματος

• Προσαρμογή διαλόγων σε οπτικό υλικό
• Μουσική επιμέλεια
• Σχεδιασμός και χρήση sound effects στην εικόνα
• Δημιουργία ραδιοφωνικών σποτ

• Η διαδικασία του mastering ενός μουσικού έργου


Το Πιστοποιημένο πρόγραμμα Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας γίνεται 3 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα και έχει διάρκεια 14 μήνες.


Το Πιστοποιημένο πρόγραμμα Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας ξεκινά με την ολοκλήρωση του χρονικού ορίου συμμετοχής (το οποίο αναγράφεται στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας) όπου κατόπιν κοινής συνεννοήσεως με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές ορίζονται οι μέρες και ώρες διεξαγωγής ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες.

💡 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να συνεχίσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, δεν υποχρεούστε να πληρώσετε τους μήνες που δεν θα παρακολουθήσετε.


Εγγραφή:
Δωρεάν

Μηνιαία Δίδακτρα:
• Για όλους από 280 € μόλις 50 € / μήνα

💡 Η προσφορά ισχύει μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας για να προλάβετε!
💡 Η κράτηση της θέσης στην τιμή προσφοράς εξασφαλίζεται με την καταβολή του 1ου μήνα των διδάκτρων. Κάντε την πληρωμή του 1ου μήνα των διδάκτρων τώρα:


📜 1η επιλογή: Να λάβετε Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ (αποστέλλεται στο e-mail σας).

📜 2η επιλογή: Να συμμετάσχετε σε εξετάσεις αξιολόγησης (με ανταποδοτική χρέωση στα 350 € τα οποία σας επιστρέφονται ως δωροεπιταγή για να την εξαργυρώσετε σε ένα άλλο πιστοποιημένο πρόγραμμα της επιλογής σας), προκειμένου να ενισχύσετε το βιογραφικό σας στην αγορά εργασίας και να λάβετε τα παρακάτω δύο αποδεικτικά (αποστέλλονται στο e-mail σας):
1. Πιστοποιητικό με αναλυτική βαθμολογία από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
2. Βεβαίωση αναγνωρισμένης πιστοποίησης επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εγγυήσεις ποιότητας σε όλα τα προγράμματά μας

☑️ Χιλιάδες σπουδαστές σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, εμπιστεύονται σε εμάς την επιμόρφωσή τους και την ενδυνάμωση του βιογραφικού τους στην αγορά εργασίας.
☑️ Συνολικά περισσότεροι από 380.000 followers ακολουθούν τις σελίδες μας στα social media, αναδεικνύοντάς μας στην κορυφή της προτίμησης τους.
☑️ Υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης με κορυφαίους διδάσκοντες.
☑️ Άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός που διασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα streaming στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
☑️ Βεβαιώσεις από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς