Τιμή: €

ΤΡΙΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 400 ή 800 ωρών

Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 400 ή 800 ωρών


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
400 ώρες,800 ώρες

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Δώρο επιλογής για τους συμμετέχοντες

Γιατί να το παρακολουθήσω;
 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσομένων θέσεων που αφορούν στην Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή σε θεματικές που άπτονται του αντικειμένου της Διδακτικής και μεθοδολογίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η μοριοδότηση εξαρτάται από τους όρους των διαγωνισμών που προκηρύσσονται.

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε την ακόλουθη πρόσκληση:

Αρ. Πρωτ. 660/4/16980/10-06-2020 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»”

 • Παρέχει σημαντικές γνώσεις και επαγγελματικά προσόντα που αφορούν στην αντίστοιχη θεματική.
 • Διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών που είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561)}
 • Παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα για την ενδυνάμωση του βιογραφικού των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας με την παροχή βεβαίωσης παρακολούθησης.
Φορέας διεξαγωγής:

Το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ή 800 ωρών στην Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών {πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561)} μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ.

Τρόπος υλοποίησης:

Το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως 400 ή 800 ωρών στην Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διεξάγεται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Οι σπουδαστές ξεκινούν άμεσα, χωρίς να περιμένουν να συγκροτηθεί τμήμα και μελετούν σε μέρες και ώρες που επιλέγουν οι ίδιοι. Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση περιλαμβάνει πρόσβαση στο επιμορφωτικό υλικό του αντικειμένου με τη μορφή e-books, επιστημονικών δημοσιεύσεων, ερευνητικών εργασιών, άρθρων και παρουσιάσεων με τη μορφή ppt, βιντεομαθημάτων κ.α.

Διάρκεια σεμιναρίων:

Το σεμινάριο παρέχεται σε 2 διάρκειες. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια που επιθυμείτε από τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας:

 • Διάρκεια σεμιναρίου 400 ωρών: 3 μήνες
 • Διάρκεια σεμιναρίου 800 ωρών: 6 μήνες
Syllabus – Ενότητες σεμιναρίου:

📝 Οι ενότητες που παρουσιάζονται στο σεμινάριο είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή στο ανθρώπινο δυναμικό
 • Αναζήτηση, επιλογή και εκπαίδευση νέου προσωπικού
 • Εργασιακό περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
 • Διοίκηση και προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων και ηγεσία
 • Λιτή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (Lean HR)
 • Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Αμοιβές ανθρώπινου δυναμικού
 • Διδακτική και μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων
Πληροφορίες συμμετοχής:

✔️ Μπορούν να παρακολουθήσουν το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ή 800 ωρών στην Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όλοι όσοι ενδιαφέρονται, αρκεί να είναι ενήλικοι.
💡 Κρατήστε τη θέση σας το συντομότερο για να προλάβετε την προσφορά μας.

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ανάλογα με τις ώρες του σεμιναρίου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Αν επιλέξετε να παρακολουθήσετε το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως στην Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διάρκειας 400 ωρών το κόστος είναι μόλις 240 €
 • Αν επιλέξετε να παρακολουθήσετε το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως στην Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διάρκειας 800 ωρών το κόστος είναι μόλις 340 €
Παροχές και δώρα στους συμμετέχοντες:

🎓 Δωρεάν βεβαιώσεις παρακολούθησης με αναγραφή της διάρκειας του σεμιναρίου σε ώρες και σε μήνες. Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561) και στέλνονται στα email των συμμετεχόντων.

🎁 Δώρο για τους συμμετέχοντες:
Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως 400 ή 800 ωρών στην Διδακτική και μεθοδολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού θα κερδίσουν επιπλέον ένα από τα παρακάτω δώρα* (όποιο θέλουν):
✔️ Δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας για Πιστοποίηση πληροφορικής ECDL, με αναγνωρισμένη μοριοδότηση στο Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ
✔️ ή Δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια αξίας 100 €. Εξαργυρώστε τα κουπόνια, για να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο της επιλογής σας με φυσικούς ομιλητές (εισηγητές) διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών*.

* Η τετράμηνη διάρκεια του σεμιναρίου μπορεί να είναι αθροιστική: για παράδειγμα μπορείτε να εξαργυρώσετε τα κουπόνια παρακολουθώντας δύο δίμηνα σεμινάρια, ή ένα τρίμηνο και ένα μηνιαίο σεμινάριο, ή τέσσερα μηνιαία σεμινάρια.
** Όποιο δώρο και να επιλέξετε, μπορείτε αν θέλετε να το μεταβιβάσετε σε πρόσωπο που επιθυμείτε.

Additional information

Διάρκεια

400 ώρες, 800 ώρες

Παρακολούθηση

βιντεοσκοπημένα