Τιμή: 130 €

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σχολή Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας σε Digital Recording Studio

Δώρα για τους συμμετέχοντες:
✔️ Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
✔️ Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης

Και επιπλέον ένα από τα παρακάτω δώρα:
✔️ Δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας για Πιστοποίηση πληροφορικής ECDL, με αναγνωρισμένη μοριοδότηση στο Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ
✔️ ή Δωρεάν το σεμινάριο Πρώτες βοήθειες
✔️ ή Δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια αξίας 200 €. Εξαργυρώστε τα κουπόνια, για να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο της επιλογής σας με φυσικούς ομιλητές (εισηγητές) διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών**.

Θέλω περισσότερες πληροφορίες

Σχολή Μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας σε Digital Recording Studio


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Εξ αποστάσεως
(ζωντανά ή ετεροχρονισμένα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
14 μήνες

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Δώρο επιλογής για τους συμμετέχοντες
130 € / μήνα
Θέλω περισσότερες πληροφορίες

130 

Γενικές πληροφορίες:

✔️ με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και όχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
✔️ με εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
✔️ με δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης όπου έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε ετεροχρονισμένα τα μαθήματα που χάνετε, ή τα προηγούμενα μαθήματά σας από το δικό σας τμήμα, όσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε.
✔️ με πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
✔️ με Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης
✔️ με δυνατότητα συμμετοχής σας σε εξετάσεις προκειμένου να λάβετε πιστοποιητικό με αξιολόγηση γνώσεων για την ενδυνάμωση του βιογραφικού σας στην αγορά εργασίας
✔️ με έκδοση της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας από το Ωδείο Όπερα Αθηνών.
✔️ με την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

Πληροφορίες συμμετοχής:

👉 Σε ποιους απευθύνεται; Τα μαθήματα μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας απευθύνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται και είναι από 18 ετών και άνω. Δεν απαιτούνται πρότερες γνώσεις μουσικής.

👉 Τρόπος υλοποίησης μαθημάτων: Τα μαθήματα υλοποιούνται με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και περιλαμβάνουν διαλέξεις και επιμορφωτικό υλικό το οποίο διαμοιράζεται δωρεάν στους σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

👉 Πώς γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων; Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως ζωντανά, ή ετεροχρονισμένα (για τους σπουδαστές που επιθυμούν να τα βλέπουν σε άλλες μέρες και ώρες από τις προγραμματισμένες).

📅 🕓 Ποια είναι η διάρκεια του σεμιναρίου και πότε ξεκινούν τα μαθήματα; Το σεμινάριο γίνεται 3 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα και έχει διάρκεια 14 μήνες. Με την ολοκλήρωση των συμμετοχών και κατόπιν κοινής συνεννοήσεως με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές, ορίζονται οι μέρες και ώρες διεξαγωγής, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες.
✔️ Εάν δεν σας εξυπηρετεί η μέρα και ώρα των διαλέξεων, ή είναι πιθανό να χάνετε κάποιες διαλέξεις λόγω άλλων υποχρεώσεών σας, έχετε τη δυνατότητα να τις παρακολουθείτε ετεροχρονισμένα όποτε θέλετε.
👉 Η προσφορά ισχύει μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας για να προλάβετε!

👉 Syllabus

1. Ηχος

⚬ Γνωριμία με τον ήχο και ανάλυσή του ως φυσικό φαινόμενο. Εισαγωγή στα κύματα, εξοικείωση με βασικές μαθηματικές έννοιες και παρουσίαση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών μιας κυματομορφής

⚬ Κύματα, θεωρία αναλογικού ήχου
⚬ Χαρακτηριστικά κυματομορφής (πλάτος, μήκος, συχνότητα, ταχύτητα, φάση, αρμονικό περιεχόμενο περιβάλουσα)

2. Μικρόφωνα

⚬ Παρουσίαση των μικροφώνων ξεκινώντας από ιστορικά στοιχεία, ανάλυση της αρχής λειτουργίας των δημοφιλέστερων σχεδιάσεων, ομαδοποίηση αντίστοιχη των χαρακτηριστικών τους και τυπικές χρήσης κάθε είδους. Πιο συγκεκριμένα:

Ήχος και ηλεκτρική τάση – Transducers
⚬ Μικρόφωνα – Είδη μικροφώνων
⚬ Αρχή λειτουργίας των δυναμικών μικροφώνων
⚬ Αρχή λειτουργίας των πυκνωτικών μικροφώνων
⚬ Χαρακτηριστικά μικροφώνων (ευαισθησία, γραμμικότητα, απόκριση συχνότητας, επίπεδα θορύβου κλπ)
⚬ Πολικά διαγράμματα
⚬ Τυπικές χρήση μικροφώνων

3. Κονσόλα ήχου

⚬ Παρουσίαση της κονσόλας ήχου. Είδη και βασική χρήση της. Γνωριμία με της διάφορες βαθμίδες της και την τοπολογία της. Δρομολόγηση σημάτων, και ανάπτυξη σεναρίων χρήσης μιας κονσόλας.

⚬ Κονσόλα ήχου. Πειργραφή και τρόποι χρήσης της
⚬ Αρχιτεκτονική μιας κονσόλας και δρομολόγηση σημάτων
⚬ Περιγραφή του channel strip και του master section
⚬ Auxiliaries, groups, metering
⚬ Phantom Power
⚬ Patchbay
⚬ Η χρήση της κονσόλας στο studio

4. Σήματα audio, καλώδια και βύσματα

⚬ Χαρακτηριστικά σημάτων γραμμής (LINE), μικροφώνων, και οργάνων
⚬ Ισορροπημένα και μη ισορροπημένα σήματα (balanced & unbalanced signals)
⚬ Τύποι καλωδίων που χρησιμοποιούνται στον ήχο
⚬ Πολυκαλώδια και stage boxes
⚬ Βύσματα
⚬ Οι καλωδιώσεις σε ένα στούντιο

5. To decibel

⚬ Εισαγωγή στις μαθηματικές συναρτήσεις (γραμμικές, εκθετικές, λογαριθμικές)
⚬ Βασικές πληροφορίες για τον λογάριθμο
⚬ Η μονάδα decibel
⚬ To decibel ως απόλυτη μονάδα μέτρησης και
⚬ Παρουσίαση των κυριότερων μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στον ήχο, βασισμένες σε dB

6. Ισοσταθμιστές (equalizers)

⚬ Περιγραφή των ισοσταθμιστών και χρήση αυτών
⚬ Αρχή λειτουργίας ισοσταθμιστή
⚬ Φίλτρα
⚬ Είδη ισοσταθμιστών
⚬ Ρυθμιστικά ενός ισοσταθμιστή
⚬ Βασικοί τρόποι χρήσης

7. Επεξεργαστές δυναμικής περιοχής

⚬ Η δυναμική περιοχή
⚬ Compressors
⚬ Limiters
⚬ ExpandersGates

8. Reverbs

⚬ Παρουσίαση των επεξεργαστών reverb
⚬ Κυριότερες μεταβλητές ενός reverb
⚬ Είδη επεξεργαστών reverb
⚬ Βασικοί τρόποι χρήσης

9. Ψηφιακός ήχος

⚬ Το δυαδικό σύστημα
⚬ Θεωρία ψηφιακού ήχου
⚬ Ψηφιοποίηση
⚬ Sample rate & bit resolution

10. MIDI

⚬ To πρωτόκολλο MIDI, ιστορικό και ανάπτυξη
⚬ Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά του MIDI
⚬ MIDI μουσικά όργανα
⚬ Χρήση του MIDI για την δημιουργία μουσικής
⚬ MIDI controllers
⚬ MIDI sequencing
⚬ Συνδεσμολογία και συγχρονισμός εξωτερικών συσκευών MIDI με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

11. Συστήματα media production βασισμένα σε λογισμικό και το project studio

⚬ Το project studio βασισμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
⚬ Δομή και λειτουργία Η/Υ
⚬ Κάρτες ήχου
⚬ Παρουσίαση βασικών διατάξεων οργάνωσης δεδομένων αρχείων ψηφιακού ήχου (audio formats)
⚬ Οργάνωση και σχεδιασμός ενός Project studio ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένης παραγωγής

12. Σταθμοί εργασίας ψηφιακού ήχου και ολοκληρωμένες εφαρμογές παραγωγής μουσικής (DAWs)

⚬ Παρουσίαση και εκμάθηση της εφαρμογής Cubase της Steinberg.
⚬ To περιβάλλον του Cubase
⚬ Βασική παραμετροποίηση της εφαρμογής
⚬ Ηχογράφηση ψηφιακού ήχου
⚬ MIDI programming και sequencing στο Cubase
⚬ Εισαγωγή στην τεχνολογία VST
⚬ Παρουσίαση VST Instruments
⚬ Vst Audio Plug-ins
⚬ Digital Audio Editing
⚬ Vocal tuning
⚬ VST Mixer
⚬ Signal Routing

13. Ηχογράφηση ψηφιακού ήχου

⚬ Παρουσίαση βασικών τεχνικών λήψης ήχου με μικρόφωνα καθώς και οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για τη σωστή σύνδεσή τους. Δρομολόγηση σημάτων από την κονσόλα στο DAW, καθώς και δημιουργία headphone mixes για τους μουσικούς που πρόκειται να ηχογραφήσουμε.

⚬ Signal routing, εναλλακτικές μέθοδοι δρομολόγησης
⚬ Headphone mixes από την κονσόλα και από το DAW
⚬ Ρύθμιση στάθμης μικροφώνων και matching στο DAW
⚬ Πολυκάναλη ηχογράφηση ενός ή περισσοτέρων οργάνων

14. MIDI orchestration

⚬ Εισαγωγή στην ενορχήστρωση της μοντέρνας μουσικής
⚬ Κατασκευή drum patterns – groove elements
⚬ Κατασκευή bass lines
⚬ Rearrangement – Remixing

15. Mixing

⚬ Βασικές αρχές μίξης του ήχου
⚬ Equalization
⚬ Dynamics processing
⚬ Τα εφέ και το reverb στη μίξη
⚬ Συνδεσμολογία εφέ  και επεξεργαστών σήματος

16. Dubbing και ήχος σε εικόνα

⚬ Προσαρμογή διαλόγων σε οπτικό υλικό
⚬ Μουσική επιμέλεια
⚬ Σχεδιασμός και χρήση sound effects στην εικόνα
⚬ Δημιουργία ραδιοφωνικών σπότ

17. Audio Mastering

⚬ Η διαδικασία του mastering ενός μουσικού έργου

Το μάθημα της μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας, συνδυάζει τους τομείς των τριών αντικειμένων: Της μουσικής τεχνολογίας, της μουσικής και ηχητικής παραγωγής και της ηχοληψίας.

Η μουσική τεχνολογία αναφέρεται στην γνώση και τη χρήση της τεχνολογίας που βοηθά τον μουσικό στην δημιουργία της μουσικής σύνθεσης και παραγωγής. Η γνώση της ηχοληψίας είναι απαραίτητη στην διαδικασία της επεξεργασίας για την παραγωγή ενός μουσικού έργου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής τεχνολογίας.

Η ηχοληψία είναι ο τεχνολογικός τομέας που ασχολείται με την λήψη, επεξεργασία και παραγωγή ήχων με σκοπό την αποθήκευσή τους σε σύγχρονα μαγνητικά μέσα και την πιστότερη αναπαραγωγή τους. Οι ήχοι αυτοί μπορεί να προέρχονται από συναυλίες σύγχρονης ή κλασσικής μουσικής, χορωδία, ορχήστρα ή ακόμα και διαλόγους ηθοποιών από θεατρικές παραστάσεις ή μεγάλων καλλιτεχνικών γεγονότων (εγγραφή και αναπαραγωγή μουσικής σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους).

Η μουσική τεχνολογία, παραγωγή και η ηχοληψία σήμερα με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι τόσο εξελιγμένη ώστε η εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο να απαιτεί ικανούς επαγγελματίες τόσο στην μετάδοση των γνώσεών τους στους σπουδαστές, όσο και στην εφαρμογή του αντικειμένου στην πράξη.

Η επιτυχία και η ολοκληρωμένη γνώση του σπουδαστή στην δημιουργία, επεξεργασία και στην υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής του ήχου, ξεκινά με τη σωστή εκπαίδευσή του από επαγγελματίες του είδους, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον που δείχνει στα μαθήματα, τον προσωπικό χρόνο που αφιερώνει στην μελέτη και την εξάσκηση, καθώς και την συνεχή αναζήτησή του για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

👉 Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής; Το κόστος συμμετοχής για την τρέχουσα προσφορά είναι μόλις στα 130 € / μήνα και με δωρεάν εγγραφή! Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται κάθε μήνα (δεν χρειάζεται δηλαδή να προεξοφλήσετε όλους τους μήνες του σεμιναρίου).

👉 Πώς μπορώ να κρατήσω τη θέση μου; Η κράτηση της θέσης σας εξασφαλίζεται απλώς με την καταβολή του πρώτου μήνα των διδάκτρων. Επίσης, με την εγγραφή σας, δεν δεσμεύεστε να πληρώσετε όλους τους μήνες του σεμιναρίου. Αν δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να συνεχίσετε την παρακολούθηση του σεμιναρίου, δεν υποχρεούστε να πληρώσετε τους μήνες που δεν θα παρακολουθήσετε.

👉 Βεβαίωση – πιστοποιητικό: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση). Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σας σε εξετάσεις, με αναλυτική βαθμολογία, προκειμένου να λάβετε πιστοποιητικό με αξιολόγηση γνώσεων, για την ενδυνάμωση του βιογραφικού σας στην αγορά εργασίας.

Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό εκδίδονται από το Ωδείο Όπερα Αθηνών

Δώρο για τους συμμετέχοντες:
✔️ Δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας για Πιστοποίηση πληροφορικής ECDL, με αναγνωρισμένη μοριοδότηση στο Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ
✔️ ή Δωρεάν το σεμινάριο Πρώτες βοήθειες
✔️ ή Δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια αξίας 200 €. Εξαργυρώστε τα κουπόνια, για να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο της επιλογής σας με φυσικούς ομιλητές (εισηγητές) διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών**.

*Τα δώρα ενεργοποιούνται κατόπιν εξόφλησης του σεμιναρίου.
** Η τετράμηνη διάρκεια του σεμιναρίου μπορεί να είναι αθροιστική: για παράδειγμα μπορείτε να εξαργυρώσετε τα κουπόνια παρακολουθώντας δύο δίμηνα σεμινάρια, ή ένα τρίμηνο και ένα μηνιαίο σεμινάριο, ή τέσσερα μηνιαία σεμινάρια.
*** Όποιο δώρο και να επιλέξετε, μπορείτε αν θέλετε να το μεταβιβάσετε σε πρόσωπο που επιθυμείτε.

Θέλω περισσότερες πληροφορίες
Το σεμινάριο διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών [πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)]

Additional information

Διάρκεια

14 μήνες

Ημέρες Σεμιναρίων

Τετάρτη

Ώρες

19:00 – 22:00

Ημέρα Έναρξης

24 Μαρτίου 2021

Παρακολούθηση

ζωντανά