Τιμή: 130 €

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραμματέας διοίκησης

Δώρα για τους συμμετέχοντες:
✔️ Δωρεάν επιμορφωτικό υλικό
✔️ Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης

Και επιπλέον ένα από τα παρακάτω δώρα:
✔️ Δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας για Πιστοποίηση πληροφορικής ECDL, με αναγνωρισμένη μοριοδότηση στο Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ
✔️ ή Δωρεάν το σεμινάριο Πρώτες βοήθειες
✔️ ή Δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια αξίας 200 €. Εξαργυρώστε τα κουπόνια, για να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο της επιλογής σας με φυσικούς ομιλητές (εισηγητές) διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών**.

Θέλω περισσότερες πληροφορίες

Γραμματέας διοίκησης


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Εξ αποστάσεως
(ζωντανά ή ετεροχρονισμένα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
8 μήνες

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Δώρο επιλογής για τους συμμετέχοντες
130 € / μήνα
Θέλω περισσότερες πληροφορίες

130 

Γενικές πληροφορίες:

✔️ με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και όχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
✔️ με εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση
✔️ με δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης όπου έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε ετεροχρονισμένα τα μαθήματα που χάνετε, ή τα προηγούμενα μαθήματά σας από το δικό σας τμήμα, όσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε.
✔️ με πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
✔️ με Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης
✔️ με δυνατότητα συμμετοχής σας σε εξετάσεις προκειμένου να λάβετε πιστοποιητικό με αξιολόγηση γνώσεων για την ενδυνάμωση του βιογραφικού σας στην αγορά εργασίας
✔️ με έκδοση της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561).
✔️ με την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

Πληροφορίες συμμετοχής:

👉 Σε ποιους απευθύνεται;Το σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο από 18 ετών και άνω καθώς και σε, ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εργαστούν ως γραμματείς σε επιχειρήσεις, άνεργους, απόφοιτους Λυκείων, αποφοίτους ή φοιτητές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΙΕΚ και Ιδιωτικών Σχολών που επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του Γραμματέα Διοίκησης, γραμματείς που έχουν μικρή εμπειρία και αναζητούν ταχύτατη ανάπτυξη του επαγγέλματός τους και βελτίωση της προσωπικότητάς τους, γραμματείς που είναι εξοικειωμένοι-ες με το επάγγελμα και επιζητούν εξειδίκευση, γραμματείς που έρχονται σε επαφή με κόσμο και επιθυμούν να βελτιώσουν τις πρακτικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες, στελέχη Γραμματείας και Στελέχη που εποπτεύουν Γραμματείς, γραμματείς Διοικητών, Προέδρων και Στελεχών Διεύθυνσης, γραμματείς όλων των επιπέδων: επιχειρήσεων, οργανισμών, δημοσίων φορέων κ.λ.π., στελέχη επιχειρήσεων (ιδιωτικών ή δημοσίων), ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι ασκούν οι ίδιοι τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και επιθυμούν να αποκτήσουν τις σύγχρονες γνώσεις ικανότητες – δεξιότητες.

👉 Τρόπος υλοποίησης μαθημάτων: Τα μαθήματα υλοποιούνται με φυσικό ομιλητή (εισηγητή) και περιλαμβάνουν διαλέξεις και επιμορφωτικό υλικό το οποίο διαμοιράζεται δωρεάν στους σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

👉 Πώς γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων; Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως ζωντανά, ή ετεροχρονισμένα (για τους σπουδαστές που επιθυμούν να τα βλέπουν σε άλλες μέρες και ώρες από τις προγραμματισμένες).

📅 🕓 Ποια είναι η διάρκεια του σεμιναρίου και πότε ξεκινούν τα μαθήματα; Το σεμινάριο γίνεται 3 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα και έχει διάρκεια 8 μήνες. Με την ολοκλήρωση των συμμετοχών και κατόπιν κοινής συνεννοήσεως με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές, ορίζονται οι μέρες και ώρες διεξαγωγής, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες.
✔️ Εάν δεν σας εξυπηρετεί η μέρα και ώρα των διαλέξεων, ή είναι πιθανό να χάνετε κάποιες διαλέξεις λόγω άλλων υποχρεώσεών σας, έχετε τη δυνατότητα να τις παρακολουθείτε ετεροχρονισμένα όποτε θέλετε.
👉 Η προσφορά ισχύει μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας για να προλάβετε!

👉 Syllabus

Εισαγωγικές έννοιες

  • Τι είναι ο Γραμματέας Διοίκησης;
  • Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του γραμματέα Διοίκησης
  • Ποια προσόντα θα πρέπει να έχει ο γραμματέας διοίκησης;
  • Οριοθέτηση των καθηκόντων του τμήματος της γραμματείας
  • Επαγγελματική δεοντολογία του γραμματέα Διοίκησης
  • Management και Marketing: σημαντικές έννοιες και αρχές της Διοίκησης επιχειρήσεων
  • Η δομή της επιχείρησης και τα διοικητικά στελέχη
Οργάνωση γραφείου και γραμματειακή υποστήριξη
  • Το management της γραμματείας
  • Το marketing της γραμματείας: Τεχνικές Πωλήσεων
  • Η σημασία της γλώσσας του σώματος για τη θέση του γραμματέα διοίκησης: Αρχές και τεχνικές
  • Ενδυματολογικός κώδικας (dress code)
  • Αρχειοθετήσεις και ταξινόμηση εγγράφων
  • Ταμείο: Έσοδα-Έξοδα
  • Λογιστικός Έλεγχος και χρήση λογιστικών προγραμμάτων
  • Δελτίο αποστολής – Τιμολόγια – Αποδείξεις
  • Συναλλαγές – Διαχείριση τραπεζών
  • Παραγγελίες
Ο ρόλος του προϊστάμενου διοίκησης
  • Αρμοδιότητες του προϊστάμενου διοίκησης
  • Δομή και Οργάνωση του τμήματος γραμματείας
  • Έλεγχος
  • Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση προβλημάτων
  • Εμπιστευτικές πληροφορίες

Εργασίες και οργανογράμματα

  • Η διαχείριση του χρόνου (Time management): Οι αρχές της διαχείρισης χρόνου
   • Καθορισμός προτεραιοτήτων
   • Αξιοποίηση και Επένδυση Χρόνου
   • Διαχείριση της αναβλητικότητας
  • Μεθοδολογία οργάνωσης εργασιών
   • Επείγουσες εργασίες
   • Αναθέσεις εργασιών
   • Έλεγχος εργασιών
   • Ομαδική εργασία και εργασία σε ομάδες
  • Οριοθέτηση επειγόντων και σημαντικών εργασιών
  • Καταμερισμός εργασιών στο τμήμα
  • Διαχείριση εκκρεμοτήτων
  • Ηλεκτρονικά εργαλεία
   • Callendar
   • Outlook
   • Gmails
   • Skype
   • Hangouts
Χειρισμός απαραίτητων προγραμμάτων και εργαλείων για τον γραμματέα διοίκησης
  • Ορθογραφικός έλεγχος
  • Αρχές συγγραφής κειμένων
  • Λειτουργία μηχανών αναζήτησης
  • Μεταφορά αρχείων με διαδικτυακό πρόγραμμα
  • Ηλεκτρονικές υπογραφές
  • Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης
Επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες
  • Επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας
  • Επικοινωνία μέσω e-mail (ηλεκτρονική αλληλογραφία)
  • Αρχές αποστολής και διαχείρισης e-mail
  • Σύνταξη επιστολής
  • Τηλεφωνική επικοινωνία
   • Εισερχόμενες κλήσεις
   • Εξερχόμενες κλήσεις
  • Ραντεβού και συναντήσεις
  • Δημόσιες σχέσεις
  • Διαχείριση κρίσεων
Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Service)
  • Τυπολογία Πελατών
  • Μέθοδοι επικοινωνίας με πελάτες
  • Κατηγοριοποίηση των αιτημάτων των πελατών
  • Το Marketing Υπηρεσιών
  • Διαχείριση παραπόνων και τεχνικές διαπραγμάτευσης
  • Συμπεριφορά και ψυχολογία πελατών
  • Απομακρυσμένη βοήθεια πελατών με χρήση προγραμμάτων (anydesk, team viewer κ.α.)

👉 Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής; Το κόστος συμμετοχής για την τρέχουσα προσφορά είναι μόλις στα 130 € / μήνα και με δωρεάν εγγραφή! Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται κάθε μήνα (δεν χρειάζεται δηλαδή να προεξοφλήσετε όλους τους μήνες του σεμιναρίου).

👉 Πώς μπορώ να κρατήσω τη θέση μου; Η κράτηση της θέσης σας εξασφαλίζεται απλώς με την καταβολή του πρώτου μήνα των διδάκτρων. Επίσης, με την εγγραφή σας, δεν δεσμεύεστε να πληρώσετε όλους τους μήνες του σεμιναρίου. Αν δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να συνεχίσετε την παρακολούθηση του σεμιναρίου, δεν υποχρεούστε να πληρώσετε τους μήνες που δεν θα παρακολουθήσετε.

👉 Βεβαίωση – πιστοποιητικό: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση), την οποία σας αποστέλλουμε στο email σας. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σας σε εξετάσεις, με αναλυτική βαθμολογία, προκειμένου να λάβετε πιστοποιητικό με αξιολόγηση γνώσεων, για την ενδυνάμωση του βιογραφικού σας στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι προαιρετική και έχει συμβολική χρέωση μόλις στα 70 € τα οποία σας επιστρέφονται ως δωροεπιταγή που μπορείτε να εξαργυρώσετε για να παρακολουθήσετε ένα άλλο σεμινάριο της επιλογής σας, ή να τη χαρίσετε σε όποιο πρόσωπο επιθυμείτε. Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό εκδίδονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών που είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561).

Δώρο για τους συμμετέχοντες:
✔️ Δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας για Πιστοποίηση πληροφορικής ECDL, με αναγνωρισμένη μοριοδότηση στο Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ
✔️ ή Δωρεάν το σεμινάριο Πρώτες βοήθειες
✔️ ή Δωρεάν εκπτωτικά κουπόνια αξίας 200 €. Εξαργυρώστε τα κουπόνια, για να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο της επιλογής σας με φυσικούς ομιλητές (εισηγητές) διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών**.

*Τα δώρα ενεργοποιούνται κατόπιν εξόφλησης του σεμιναρίου.
** Η τετράμηνη διάρκεια του σεμιναρίου μπορεί να είναι αθροιστική: για παράδειγμα μπορείτε να εξαργυρώσετε τα κουπόνια παρακολουθώντας δύο δίμηνα σεμινάρια, ή ένα τρίμηνο και ένα μηνιαίο σεμινάριο, ή τέσσερα μηνιαία σεμινάρια.
*** Όποιο δώρο και να επιλέξετε, μπορείτε αν θέλετε να το μεταβιβάσετε σε πρόσωπο που επιθυμείτε.

Θέλω περισσότερες πληροφορίες
Το σεμινάριο διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών [πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)]

Additional information

Διάρκεια

8 μήνες

Ημέρες Σεμιναρίων

Τετάρτη

Ώρες

19:00 – 22:00

Ημέρα Έναρξης

24 Μαρτίου 2021

Παρακολούθηση

ζωντανά