Τιμή: 70€

Ειδική Αγωγή: Διάγνωση, θεραπευτική, συμβουλευτική και μεθοδολογία εκπαίδευσης

Ώρα: 19:00 - 22:00

Ειδική Αγωγή: Διάγνωση, θεραπευτική, συμβουλευτική και μεθοδολογία εκπαίδευσης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
70€ / μήνα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Εξ αποστάσεως
(ζωντανά ή ετεροχρονισμένα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
12 μήνες
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Δώρο επιλογής για τους συμμετέχοντες

70 

Ειδική προσφορά διδάκτρων: ΜΟΝΟ με 70€ το μήνα. Προλάβετε!

Γενικές πληροφορίες:

✔️μεφυσικό ομιλητή(εισηγητή) καιόχι με τυποποιημένες πλατφόρμες
✔️μεεξ αποστάσεως ζωντανήπαρακολούθηση
✔️με δυνατότηταετεροχρονισμένηςπαρακολούθησης όπου έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε ετεροχρονισμένα τα μαθήματα που χάνετε, ή τα προηγούμενα μαθήματά σαςαπό το δικό σας τμήμα, όσες φορές και ό,τι ώρα θέλετε.
✔️με πλούσιο επιμορφωτικό υλικό
✔️μεΔωρεάνβεβαίωση παρακολούθησης
✔️με δυνατότητα συμμετοχής σας σε εξετάσεις προκειμένου να λάβετεπιστοποιητικό με αξιολόγηση γνώσεωνγια την ενδυνάμωση του βιογραφικού σας στην αγορά εργασίας
✔️με έκδοση της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναιπιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1(κωδ. αδείας: 2101561).
✔️με την εγγύηση ποιότητας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

Πληροφορίες συμμετοχής:

👉Σε ποιους απευθύνεται;το σεμινάριοΕιδική Αγωγή: Διάγνωση, θεραπευτική, συμβουλευτική και μεθοδολογία εκπαίδευσης απευθύνεται σε όλους τους ενήλικους ενδιαφερόμενους, ενώ είναιαπαραίτητοσε γονείς ή μέλλοντες γονείς, νηπιαγωγούς, και γενικότερα παιδαγωγούς που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση παιδιών σχολικής ή/και προσχολικής ηλικίας.

👉Τρόπος υλοποίησης μαθημάτων:Τα μαθήματα υλοποιούνται μεφυσικό ομιλητή(εισηγητή) και περιλαμβάνουν διαλέξεις και επιμορφωτικό υλικό το οποίο διαμοιράζεται δωρεάν στους σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

👉Πώς γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων;Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως ζωντανά, ή ετεροχρονισμένα (για τους σπουδαστές που επιθυμούν να τα βλέπουν σε άλλες μέρες και ώρες από τις προγραμματισμένες).

📅🕓Ποια είναι η διάρκεια του σεμιναρίου και πότε ξεκινούν τα μαθήματα;Το σεμινάριο γίνεται 2 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα και έχει διάρκεια12 μήνες. Με την ολοκλήρωση των συμμετοχών και κατόπιν κοινής συνεννοήσεως με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές, ορίζονται οι μέρες και ώρες διεξαγωγής, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι συμμετέχοντες.
✔️Εάν δεν σας εξυπηρετεί η μέρα και ώρα των διαλέξεων, ή είναι πιθανό να χάνετε κάποιες διαλέξεις λόγω άλλων υποχρεώσεών σας, έχετε τη δυνατότητα να τις παρακολουθείτε ετεροχρονισμένα όποτε θέλετε.
👉Η προσφορά ισχύει μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Δηλώστεεγκαίρωςτη συμμετοχή σας για να προλάβετε!

 

👉 Syllabus

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή: Ορισμοί και Θεωρητικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής

Πως ορίζεται η Ειδική Αγωγή;
Σκοπός και στοχοθεσία του συστήματος της Ειδικής Αγωγής
Ιστορική προσέγγιση του κλάδου της Ειδικής Αγωγής
Θεωρίες Ανάπτυξης
  • Η βιολογική προσέγγιση
  • Η ψυχαναλυτική προσέγγιση
  • Η γνωσιακή προσέγγιση
Το νομικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας
Το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό σύστημα Ειδικής Αγωγης και οι δομές του
Ποιοι μαθητές θεωρούνται μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
Ποιες είναι οι παιδαγωγικές αρχές του συστήματος Ειδικής Αγωγής;
Βασικές Αρχές Ειδικής Αγωγής: Από τη θεωρία στην πράξη
Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή
Εκπαιδευτικά και Υποστηρικτικά Προγράμματα με Αναπηρίες ή/ και Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Η επιλογή του Ειδικού ή του γενικού σχολείου
Οι διαταραχές Λόγου & Ομιλίας: Διαταραχές στην επικοινωνία και τη γλωσσική έκφραση
Φωνολογικές διαταταχές
Τραυλισμός
Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου & ομιλίας
Διαταραχές άρθρωσης
Διαταραχές φώνησης και φωνολογική ενημερότητα
Αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης
Χαρισματικοί μαθητές: Διαχείριση και προσεγγίσεις

Οι ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξία (Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης)
Δυσγραφία (Ειδική Διαταραχή της γραφής)
Δυσπραξία (Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού)
Δυσαριθμησία (Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων)
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
  • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
  • Η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ
  • Θεραπευτική προσέγγιση της ΔΕΠ-Υ
Η Νοητική Στέρηση και το σύνδρομο Down

Οι διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και μαθητές στο φάσμα του αυτισμού
  • Αιτιολογίες της Διαταραχής αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)
  • Αντιμετώπιση της Διαταραχής αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)
Το σύνδρομο Asperger
Rett

Ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες

Επιθετική Συμπεριφορά
Το Bulling (Σχολικός εκφοβισμός)
Το παιδί με καταθλιπτικά συμπτώματα
Η ανάλυση και η επεξεργασία της συμπεριφοράς

Αισθητηριακές & Κινητικές Αναπηρίες

Παιδιά με σωματική μειονεξία
Κινητικές δυσλειτουργίες
Προβλήματα ακοής
Προβλήματα όρασης

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο και στο σπίτι για μαθητές ειδικής αγωγής

Εκπαιδευτική προσέγγιση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες προσαρμογής
Η έννοια της συνεκπαίδευσης: θεωρητική και πρακτική προσέγγιση
Τμήματα ένταξης
Ο ρόλος του σχολείου στην εκπαίδευση του παιδιού
Ο ρόλος των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία
Ειδική Αγωγή: εκπαίδευση ή συνολική ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη;

Μέθοδοι Διάγνωσης και παρέμβασης

Το θεωρητικό πλαίσιο
Η διάγνωση: ενδείξεις και αποδείξεις
Διαγνωστικά κριτήρια
Κλινική συνέντευξη
Αρχές και μεθοδολογία διδασκαλίας
Η αξιολόγηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η πρώιμη παρέμβαση: οικογένεια
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Η σημασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • Πρακτικές εφαρμογές
  • Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής
Η διαδικασία της μάθησης στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Κοινωνική στήριξη: Δομές υποστήριξης

 

👉Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής;Το κόστος συμμετοχής για την τρέχουσα προσφορά είναιμόλις στα 70 €/μήνακαι μεδωρεάν εγγραφή! Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται κάθε μήνα (δεν χρειάζεται δηλαδή να προεξοφλήσετε όλους τους μήνες του σεμιναρίου).

👉Πώς μπορώ να κρατήσω τη θέση μου;Η κράτηση της θέσης σας εξασφαλίζεται απλώς με την καταβολή του πρώτου μήνα των διδάκτρων. Επίσης, με την εγγραφή σας, δεν δεσμεύεστε να πληρώσετε όλους τους μήνες του σεμιναρίου. Αν δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να συνεχίσετε την παρακολούθηση του σεμιναρίου, δεν υποχρεούστε να πληρώσετε τους μήνες που δεν θα παρακολουθήσετε.

👉Βεβαίωση – πιστοποιητικό:Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση), την οποία σας αποστέλλουμε στο email σας. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σας σε εξετάσεις, μεαναλυτική βαθμολογία, προκειμένου να λάβετεπιστοποιητικό με αξιολόγηση γνώσεων,για την ενδυνάμωση του βιογραφικού σας στην αγορά εργασίας.

Η βεβαίωση και το πιστοποιητικό εκδίδονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών που είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561).

Δώρο για τους συμμετέχοντες:
✔️Δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας για Πιστοποίηση πληροφορικήςECDL, με αναγνωρισμένη μοριοδότηση στο Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ
✔️ή Δωρεάν το σεμινάριοΠρώτες βοήθειες
✔️ή Δωρεάν εκπτωτικά κουπόνιααξίας 200 €. Εξαργυρώστε τα κουπόνια, για να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο της επιλογής σας με φυσικούς ομιλητές (εισηγητές) διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών**.

*Τα δώρα ενεργοποιούνται κατόπιν εξόφλησης του σεμιναρίου.
** Η τετράμηνη διάρκεια του σεμιναρίου μπορεί να είναι αθροιστική: για παράδειγμα μπορείτε να εξαργυρώσετε τα κουπόνια παρακολουθώντας δύο δίμηνα σεμινάρια, ή ένα τρίμηνο και ένα μηνιαίο σεμινάριο, ή τέσσερα μηνιαία σεμινάρια.
*** Όποιο δώρο και να επιλέξετε, μπορείτε αν θέλετε να το μεταβιβάσετε σε πρόσωπο που επιθυμείτε.

Additional information

Διάρκεια

12 μήνες

Ημέρες Σεμιναρίων

Τρίτη

Ώρες

19:00 – 22:00

Ημέρα Έναρξης

9 Μαρτίου 2021

Παρακολούθηση

ζωντανά