Τιμή: 35 €

ΤΡΙΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δυσλεξία και Συμπτώματα


Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ώρα: 19:00 - 22:00

Δυσλεξία και Συμπτώματα


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Εξ αποστάσεως
(ζωντανά ή ετεροχρονισμένα)

ΕΝΑΡΞΗ:
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021
(ώρα: 19:00 - 22:00)
35 €

35 

Πληροφορίες συμμετοχής:

? ? Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου: Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 19:00 έως τις 22:00.
✔️ Το σεμινάριο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ζωντανά. Εάν δεν σας εξυπηρετεί η παραπάνω ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου, έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ετεροχρονισμένα όποτε θέλετε. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με τους παρακάτω τρόπους:
✔️ Με σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Δεν απαιτείται η χρήση κάμερας και μικροφώνου από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και ακούν τους εισηγητές ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο. Οι εισηγητές, απαντούν προφορικά, ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο στις απορίες ή ερωτήσεις που αποστέλλουν οι συμμετέχοντες μέσω του live chat της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
✔️ Με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (ετεροχρονισμένα) για τους ενδιαφερόμενους που δεν εξυπηρετούνται τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα διεξαχθεί το σεμινάριο.

? Σας συνιστούμε να δηλώσετε εγκαίρως τη συμμετοχή σας, λόγω περιορισμένων θέσεων.

? Εισηγήτρια: Κατερίνα Μαντζαβίνου: Ειδική παιδαγωγός (Pearson-Edexcel BTEC, Prof. Diploma in learning difficulties and behaviour problems) και φιλόλογος (Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.).

? Το σεμινάριο Δυσλεξία και Συμπτώματα απευθύνεται σε κάθε ενήλικο ενδιαφερόμενο και είναι απαραίτητο σε:

⚬ Φοιτητές παιδαγωγικών
⚬ Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
⚬ Ειδικούς Παιδαγωγούς
⚬ Ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους
⚬ Λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές
⚬ Γονείς ή μέλλοντες γονείς

? Syllabus – Ενότητες Σεμιναρίου

⚬ Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες
⚬ Διάκριση των όρων μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες μάθησης
⚬ Κριτήρια ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
⚬ Κατηγορίες ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
⚬ Αίτια ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

• Νευρολογική υπολειτουργία
• Ελλιπής ημισφαιρική κυριαρχία
• Γενετικές ανωμαλίες
• Λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία

⚬ Συχνότητα εμφάνισης
⚬ Ορισμοί και κριτήρια για τη δυσλεξία

• Η δομή του εγκεφάλου – ο δυσλεκτικός εγκέφαλος
• Τα είδη της δυσλεξίας
• Τα γνωστικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας- Συμπτωματολογία
• Ελλείμματα στις γνωστικές δεξιότητες (αντίληψη, φωνολογική επεξεργασία, αυτοματισμός, μνήμη, μεταγνώση)
• Χαρακτηριστικά στο μαθησιακό τομέα( ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, δυσκολίες σε άλλα γνωστικά αντικείμενα)
• Σύγκριση μαθητών με δυσλεξία και μαθητών με χαμηλή επίδοση
• Τα κλινικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας στην ακαδημαϊκή πορεία του ατόμου από την προσχολική ηλικία μέχρι και το πέρας της δευτεροβάθμιας (νηπιακή ηλικία-δημοτική εκπαίδευση-δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

? Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής είναι μόλις 35 €. Φυσικά, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όσα σεμινάρια θέλετε μόλις με 35 € το καθένα (για παράδειγμα αν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο, το κόστος συμμετοχής είναι 35 €, αν θέλετε να παρακολουθήσετε δύο σεμινάρια, το κόστος συμμετοχής είναι 35Χ2 = 70 € κλπ)

? Κράτηση θέσης: Η κράτηση της θέσης σας εξασφαλίζεται απλώς με την καταβολή του κόστους συμμετοχής, του ή των σεμιναρίων που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε.

? Βεβαίωση – πιστοποιητικό: Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης (οι βεβαιώσεις εκδίδονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561) και θα σταλούν στα email των συμμετεχόντων)

Θέλω περισσότερες πληροφορίες
Το σεμινάριο διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών [πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)]

Additional information

Παρακολούθηση

ζωντανά

Ημέρα Έναρξης

22 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρες

19:00 – 22:00

Ημέρες Σεμιναρίων

Τετάρτη