Τιμή: 35 €

ΤΡΙΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δυσλεξία και Συμπτώματα


Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ώρα: 19:00 - 22:00

Δυσλεξία και Συμπτώματα


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Εξ αποστάσεως
(ζωντανά ή ετεροχρονισμένα)

ΕΝΑΡΞΗ:
Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021
(ώρα: 19:00 - 22:00)
35 €

35 

Πληροφορίες συμμετοχής:

📅 🕓 Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου: Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 19:00 έως τις 22:00.
✔️ Το σεμινάριο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ζωντανά. Εάν δεν σας εξυπηρετεί η παραπάνω ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου, έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ετεροχρονισμένα όποτε θέλετε. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με τους παρακάτω τρόπους:
✔️ Με σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Δεν απαιτείται η χρήση κάμερας και μικροφώνου από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και ακούν τους εισηγητές ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο. Οι εισηγητές, απαντούν προφορικά, ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο στις απορίες ή ερωτήσεις που αποστέλλουν οι συμμετέχοντες μέσω του live chat της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
✔️ Με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (ετεροχρονισμένα) για τους ενδιαφερόμενους που δεν εξυπηρετούνται τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα διεξαχθεί το σεμινάριο.

👉 Σας συνιστούμε να δηλώσετε εγκαίρως τη συμμετοχή σας, λόγω περιορισμένων θέσεων.

👉 Εισηγήτρια: Κατερίνα Μαντζαβίνου: Ειδική παιδαγωγός (Pearson-Edexcel BTEC, Prof. Diploma in learning difficulties and behaviour problems) και φιλόλογος (Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.).

👉 Το σεμινάριο Δυσλεξία και Συμπτώματα απευθύνεται σε κάθε ενήλικο ενδιαφερόμενο και είναι απαραίτητο σε:

⚬ Φοιτητές παιδαγωγικών
⚬ Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
⚬ Ειδικούς Παιδαγωγούς
⚬ Ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους
⚬ Λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές
⚬ Γονείς ή μέλλοντες γονείς

👉 Syllabus – Ενότητες Σεμιναρίου

⚬ Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες
⚬ Διάκριση των όρων μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες μάθησης
⚬ Κριτήρια ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
⚬ Κατηγορίες ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
⚬ Αίτια ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

•Νευρολογική υπολειτουργία
•Ελλιπής ημισφαιρική κυριαρχία
•Γενετικές ανωμαλίες
•Λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία

⚬ Συχνότητα εμφάνισης
⚬ Ορισμοί και κριτήρια για τη δυσλεξία

•Η δομή του εγκεφάλου – ο δυσλεκτικός εγκέφαλος
•Τα είδη της δυσλεξίας
•Τα γνωστικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας- Συμπτωματολογία
•Ελλείμματα στις γνωστικές δεξιότητες (αντίληψη, φωνολογική επεξεργασία, αυτοματισμός, μνήμη, μεταγνώση)
•Χαρακτηριστικά στο μαθησιακό τομέα( ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, δυσκολίες σε άλλα γνωστικά αντικείμενα)
•Σύγκριση μαθητών με δυσλεξία και μαθητών με χαμηλή επίδοση
•Τα κλινικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας στην ακαδημαϊκή πορεία του ατόμου από την προσχολική ηλικία μέχρι και το πέρας της δευτεροβάθμιας (νηπιακή ηλικία-δημοτική εκπαίδευση-δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

👉 Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής είναι μόλις 35 €. Φυσικά, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε όσα σεμινάρια θέλετε μόλις με 35 € το καθένα (για παράδειγμα αν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο, το κόστος συμμετοχής είναι 35 €, αν θέλετε να παρακολουθήσετε δύο σεμινάρια, το κόστος συμμετοχής είναι 35Χ2 = 70 € κλπ)

👉 Κράτηση θέσης: Η κράτηση της θέσης σας εξασφαλίζεται απλώς με την καταβολή του κόστους συμμετοχής, του ή των σεμιναρίων που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε.

👉 Βεβαίωση – πιστοποιητικό: Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης (οι βεβαιώσεις εκδίδονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561) και θα σταλούν στα email των συμμετεχόντων)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες
Το σεμινάριο διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών [πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)]

Additional information

Παρακολούθηση

ζωντανά

Ημέρα Έναρξης

22 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρες

19:00 – 22:00

Ημέρες Σεμιναρίων

Τετάρτη