Τιμή: 286.50 €

ΤΡΙΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

μκ

μκ


ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Δώρο επιλογής για τους συμμετέχοντες
286.50 €

287 

Το σεμινάριο διεξάγεται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών [πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)]